Husbilsförsäkringar

Du som äger en husbil måste ha en trafikförsäkring. Den ersätter personskador och sakskador som du har orsakat med husbilen. För att få ersättning för skador på din husbil behöver du teckna en halv- eller helförsäkring.

Du måste ha en trafikförsäkring, enda undantaget är om husbilen är avställd i vägtrafikregistret (VTR).

Husbilsförsäkringar är mer omfattande än vanliga bilförsäkringar. I både halv- och helförsäkringar ingår för det mesta även skydd för personlig egendom och utrustning som är normal för husbilar, till exempel förtält. De ersätter också vissa läckageskador i boutrymmet, semesteravbrott med mera.

Att tänka på

  • Husbilar är ofta värdefulla och därför är det bra att ha en helförsäkring.
  • Försäkringarna skiljer sig åt, till exempel för semesteravbrott, personliga saker och skador i boendedelen.
  • Hyr du ut din husbil krävs ofta en särskild uthyrningsförsäkring.
  • Lyssna på Försäkringspodden om husbilsförsäkringar.
Jämför husbilsförsäkringar

Välja husbilsförsäkring

När du ska försäkra din husbil kan du välja mellan helförsäkring, halvförsäkring och trafikförsäkring. I de flesta fall behöver du en helförsäkring.

Eftersom husbilar ofta har ett högt värde finns det sällan skäl att välja något annat än en helförsäkring, som är den mest omfattande försäkringen. Är husbilen högst tre år gammal kan det räcka med en halvförsäkring om det finns en vagnskadegaranti (men det är mycket ovanligt). 

Försäkringen brukar omfatta skador på utrustning och tillbehör som är normala för husbilar, till exempel förtält. Detaljerad information om skillnader mellan olika försäkringar finns i vår jämförelse av husbilsförsäkringar.

Vad är viktigt att jämföra?

Husbilsförsäkringar kan skilja sig åt en hel del. Det gäller bland annat vilken ersättning du kan få för dina personliga saker, tillbehör, semesteravbrott och läckage i boendedelen.

Semesteravbrott
Personlig egendom   
Maskin- och glasskador
Vattenskador i boendedelen
Allrisk
Extra vagnskadesjälvrisk?

Vanliga frågor

Jag vill hyra ut min husbil. Gäller husbilsförsäkringen då?

Normalt gäller inte din vanliga husbilsförsäkring om du ska hyra ut din husbil. Börja därför med att kontakta ditt försäkringsbolag innan du hyr ut husbilen. Du kan behöva teckna en särskild försäkring för uthyrningen. Om du hyr ut husbilen via en förmedlingstjänst så kan du ofta teckna en särskild uthyrningsförsäkring via dem. Oavsett vilken försäkring du tecknar för uthyrningen är det viktigt att kontrollera att den gäller för skador som hyrestagaren orsakar.

Gäller min försäkring när jag bilar i Frankrike?

Bilförsäkringen gäller i de länder som är anslutna till det s k gröna kortsystemet. Frankrike är anslutet till systemet varför försäkringen gäller där.
Därutöver gäller trafikförsäkringen i hela världen för personskada som drabbar svensk medborgare och den som har sin hemvist i Sverige i en trafikolycka med ett svenskregistrerat fordon.

Verkstaden som lagade bilen har gjort ett dåligt jobb. Försäkringsbolaget säger att jag ska klaga till verkstaden. Ansvarar inte försäkringsbolaget för arbetet?

Oftast anses bilägaren vara beställare av reparationen även om det är försäkringsbolaget som betalar reparationskostnaden. En felaktig reparation ska enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av verkstaden.

Du har också rätt till ersättning av verkstaden för merkostnader som du drabbats av på grund av det dåligt utförda arbetet. Du kan till exempel begära ersättning för kostnader för resor till och från verkstaden och bärgningskostnader. Om du drabbas av löneavdrag kan du även ha rätt till ersättning för inkomstförlust.