Husbilsförsäkringar

Du som äger en husbil måste ha en trafikförsäkring.  Den ersätter personskador och sakskador som du har orsakat med husbilen. För att få ersättning för skador på din husbil behöver du teckna en halv- eller helförsäkring.

Trafikförsäkringen är obligatorisk. Enda undantaget är om husbilen är avställd i vägtrafikregistret (VTR).

Husbilsförsäkringar är mer omfattande än vanliga bilförsäkringar. I både  halv- och helförsäkringar ingår för det mesta även skydd för personlig egendom och utrustning som är normal för husbilar, till exempel förtält. De ersätter också vissa läckageskador i boutrymmet, semesteravbrott med mera.

Att tänka på

  • Du måste alltid ha minst trafikförsäkring om husbilen inte är avställd.
  • Husbilar är ofta värdefulla och därför är det bra att ha en helförsäkring.
  • För en husbil med högt värde kan försäkringsbolaget kräva att den utrustas med spårsändare för att du ska få ersättning vid en stöld.
  • Om föraren inte är försäkringstagare eller folkbokförd på försäkringstagarens adress kan du behöva betala en extra självrisk.
  • Hyr du ut eller lånar ut din husbil mot betalning krävs en särskild uthyrningsförsäkring.

Vilket skydd behöver du?

I de flesta fall behöver du en helförsäkring eftersom den ger det mest omfattande skyddet. Men är husbilen nyare än tre år kan det finnas en vagnskadegaranti och då räcker det med en halvförsäkring.

För husbilsförsäkringar finns det liksom för bilförsäkringar: helförsäkring, halvförsäkring och trafikförsäkring att välja på. Trafikförsäkring måste man ha.

Är husbilen högst tre år gammal räcker det ofta med halvförsäkring eftersom det då kan finnas en vagnskadegaranti. Därefter behöver du utöka till en helförsäkring. Eftersom husbilar ofta har ett högt värde finns det sällan skäl att välja något annat än en helförsäkring. 

Vad kan vara viktigt att jämföra?

Husbilsförsäkringar kan skilja sig åt när det gäller ersättning för personliga saker, tillbehör, semesteravbrott och läckage i bodelen.

Personligt lösöre  

I husbilsförsäkringar ingår det ofta ett skydd för dina personliga saker som du tar med dig på semestern som är försäkrat kan  variera mellan 20 000 och 80 000 konorr. Har din försäkring en låg nivå kan du även kontrollera vad som ingår i din hemförsäkring. Ofta innehåller hemförsäkringen ett "bortaskydd" för saker som förvaras på annan plats och det kan även gälla för din husbil.

Tillbehör och inredning

Försäkringen brukar också omfatta skador på utrustning och tillbehör som är normala för husbilar.  Navigationsutrustning brukar ingå om den är fast monterad. Även skador eller fel på en klimatanläggning och hushållsmaskiner omfattas för det mesta. Ibland omfattas också förtält men det kan variera.

Semesteravbrott

Det är vanligt att det ingår ett skydd för semesteravbrott i en husbilsförsäkring. Du kan då få kontant ersättning för de dagar som bilen inte kan användas, om olyckan skulle vara framme. Ersättningen är som regel 300 - 500 kronor per dag. Hos några bolag kan du istället få ersättning för en del av hyreskostnaden för en husbil eller personbil. 

Om det läcker vatten

Vagnskadeförsäkringen är i de flesta fall mer omfattande för husbilar än för vanliga bilar eftersom den även gäller för skador som orsakats av läckage från tank- eller ledningssystemet i boutrymmet. Skador som beror på att ledningar har frusit sönder ingår däremot inte.

Vanliga frågor

Jag vill hyra ut min husbil. Gäller husbilsförsäkringen under uthyrningen?

Om du ska hyra ut din husbil så gäller normalt inte din vanliga husbilsförsäkring. Börja därför med att kontakta ditt försäkringsbolag innan du hyr ut husbilen. Du kan behöva teckna en särskild försäkring för uthyrningen.
Om du hyr ut husbilen via en förmedlingstjänst så kan du ofta teckna en särskild uthyrningsförsäkring via dem. Oavsett vilken försäkring du tecknar för uthyrningen är det viktigt att kontrollera att den gäller för skador som hyrestagaren orsakar.

Gäller min försäkring när jag bilar i Frankrike?

Bilförsäkringen gäller i de länder som är anslutna till det s k gröna kortsystemet. Frankrike är anslutet till systemet varför försäkringen gäller där.
Därutöver gäller trafikförsäkringen i hela världen för personskada som drabbar svensk medborgare och den som har sin hemvist i Sverige i en trafikolycka med ett svenskregistrerat fordon.

Verkstaden som reparerade bilen har gjort ett dåligt arbete. Försäkringsbolaget hänvisade mig till verkstaden när jag klagade. Är det inte försäkringsbolaget som ansvarar för arbetet?

Oftast anses bilägaren vara beställare av reparationen även om det är försäkringsbolaget som betalar reparationskostnaden. En felaktig reparation ska enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av verkstaden.

Du har också rätt till ersättning av verkstaden för merkostnader som du drabbats av på grund av det dåligt utförda arbetet. Du kan till exempel begära ersättning för kostnader för resor till och från verkstaden och bärgningskostnader. Om du drabbas av löneavdrag kan du även ha rätt till ersättning för inkomstförlust.