Jämför husbilsförsäkringar

En husbilsförsäkring ersätter skador på husbilen och vanliga tillbehör. Den är mer omfattande än en bilförsäkring. Det ingår bland annat ett skydd för personliga saker, för skador på inredningen och hjälp vid semesteravbrott. Vi jämför de delar som är speciella för en husbilsförsäkring, för att jämföra övriga delar se även vår jämförelse av bilförsäkringar. Läs mer om att välja husbilförsäkring

En husbilsförsäkring ersätter skador på husbilen och vanliga tillbehör. Den är mer omfattande än en bilförsäkring. Det ingår bland annat ett skydd för personliga saker, för skador på inredningen och hjälp vid semesteravbrott. Vi jämför de delar som är speciella för en husbilsförsäkring, för att jämföra övriga delar se även vår jämförelse av bilförsäkringar. Läs mer om att välja husbilförsäkring

Jämför villkor

Detaljerad jämförelse av villkoren för viktigt innehåll. Ersätts det eller inte? Med hur mycket? Du kan själv filtrera fram vad du vill titta närmare på och till exempel ställa två bolags villkor mot varandra.

Viktigt att jämföra husbilsförsäkringar

Husbilsförsäkringar går som vanliga bilförsäkringar att teckna som trafik, halv och helförsäkring. I halvförsäkring ingår alltid ersättning för till exempel brand, stöld, räddning och glasskador. Väljer du helförsäkring ingår vagnskada och ersättning för vissa vattenskador.

Det finns viktiga skillnader mellan olika försäkringar. Titta därför särskilt på:

  • Högsta ersättning för personlig egendom.
  • Semesteravbrott (antal dagar och om hyrbil ingår).
  • Allrisk (nyckelförlust/feltankning/skada i boendedel).
  • Hur länge maskinskada gäller, år och mil.
  • Självrisk för glasskador.
  • Högsta ersättning för vattenskada.
  • Extra vagnskadesjälvrisk om förare utanför hushållet.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss