Obs! Telefonvägledningen stängd den 26 och 27 maj

Under Kristi Himmelsfärdshelgen är vår telefonvägledning stängd. Du kan i stället mejla oss eller återkomma måndagen den 30 maj.

Fordonsförsäkringar

Bilförsäkringar, husbilsförsäkringar, motorcykelförsäkringar och mopedförsäkringar är exempel på fordonsförsäkringar. Trafikförsäkringen är obligatorisk och gemensam för den här typen av försäkringar.

Trafikförsäkringen är likadan hos alla försäkringsbolag och följer reglerna i trafikskadelagen. Trafikförsäkringen ersätter personskador. Den täcker även skador som ditt fordon orsakar på andra fordon eller egendom.  

Halvförsäkring och helförsäkring är frivilligt och ersätter framförallt skador på ditt fordon. Halvförsäkringar gäller för vissa skador på det egna fordonet. De innehåller också ett rättsskydd som ersätter kostnader i tvister. Helförsäkringar ersätter även plåt- och lackskador på det egna fordonet.

Några fordon som till exempel släpvagnar och husvagnar har inte någon egen trafikförsäkring utan omfattas av trafikförsäkringen för det fordon som det är kopplat till. Du kan halv- eller helförsäkra din släpvagn eller husvagn. 

Att tänka på

  • Trafikförsäkringen ersätter alla personskador och skador på andras egendom. Läs mer om att få ersättning från motpartens försäkring.
  • Halv- och helförsäkringar ersätter skador på ditt eget fordon. Läs mer om ersättning från din egen försäkring
  • Gör en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag om du varit inblandad i en trafikolycka.
  • Polisanmäl alltid parkeringsskador och stölder.
  • Efter cirka 180 dagar utomlands upphör oftast fordonets halv- eller helförsäkring. Därefter gäller bara trafikförsäkringen. 

Skador i trafiken

Trafikförsäkringen ersätter både skador på personer och på saker. Den ger ersättning till både förare och passagerare om de skadas i trafiken. Dessutom ersätter försäkringen skador på personer som blivit påkörda. Skador på egendom ersätts bara om den tillhör någon annan än fordonets ägare eller förare. 

För att trafikförsäkringen ska gälla måste skadan ha skett "i följd av trafik". Det innebär att ett fordon är i rörelse när det orsakar skadan. Det kan också betyda att till exempel en bildörr öppnas efter att bilen just har stannat. 

Personskador

När personer blir skadade i trafiken får både förare och passagerare ersättning från fordonets trafikförsäkring. Även cyklister eller gångtrafikanter som blivit påkörda kan få ersättning. Om det fordon som orsakat skadan inte är trafikförsäkrat så ersätts skadorna ändå, av Trafikförsäkringsföreningen.

Ersättning för personskador

Sakskador på fordon eller annan egendom

Hur du får ersättning när ditt fordon blir skadat i trafiken beror på om skadan orsakats av någon okänd eller av någon som du vet vem det är. Men du får begära ersättningen på olika sätt.

Ersättning från din egen försäkring
Ersättning från motpartens försäkring
Ersättning från Trafikförsäkringsföreningen 

Vanliga frågor

Jag sladdade ner i diket med bilen som jag provkörde. Kan bilhandlaren kräva mig på hela reparationskostnaden?

Nej, du ska bara betala en vanlig vagnskadesjälvrisk (ca 3 000 kr) om ni inte har kommit överens om något annat före provkörningen. Har bilen vagnskadegaranti är det istället vagnskadegarantins självrisk du ska betala.

Det finns ett avgörande i ARN som stödjer det här: ARN 2006-2101.

Jag är oenig med försäkringsbolaget om marknadsvärdet på min bil. Vad gör jag?

Först bör du kontakta handläggaren på försäkringsbolaget. Begär att få veta hur de kommit fram till värdet på bilen. Det kan ju vara så att det uppstått något missförstånd.

Om du fortfarande inte accepterar värderingen bör du prata med någon bilhandlare om bilens marknadsvärde samt kontrollera prisbilden hos förmedlare på nätet som t ex blocket.se eller wayke.se. Tänk på att det oftast finns prutmån både hos en bilhandlare och hos en privatperson, om du köper bilen privat.

Är du och bolaget fortfarande oeniga kan du begära en opartisk värdering av en värderingsperson ansluten till Sveriges Handelskamrar.

Kan försäkringsbolaget neka mig att teckna en bilförsäkring?

Eftersom trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag har bolaget aldrig rätt att neka någon att teckna en trafikförsäkring.

Vad gäller till exempel brand, stöld eller vagnskada har bolaget enligt 3 kap 1 § Försäkringsavtalslagen som regel inte rätt att vägra en konsument att teckna försäkring, som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten.

Försäkringsbolaget kan bara vägra teckna försäkring om det föreligger särskilda skäl t.ex. tidigare brott som har särskild betydelse från försäkringssynpunkt eller vid ett stort antal skador som tyder på en vårdslöshet som vida överstiger det normala.