Fordonsförsäkringar

Bilförsäkringar, husbilsförsäkringar, motorcykelförsäkringar och mopedförsäkringar är exempel på fordonsförsäkringar. 

Äger du ett fordon måste du som regel ha en trafikförsäkring och du kan därutöver välja att ha en halv- eller helförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på andras egendom.

Halvförsäkringar gäller för vissa skador på det egna fordonet, till exempel stöld, brand och rättsskydd. Helförsäkringar ersätter även plåt- och lackskador på det egna fordonet, till exempel om du kör på en sten av misstag eller krockar.  

Att tänka på

  • Gör en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag vid en trafikolycka. Polisanmäl alltid parkeringsskador och stölder.
  • Släpvagnar och husvagnar har inte någon egen trafikförsäkring utan omfattas av trafikförsäkringen för det fordon som det är kopplat till. Du kan halv- eller helförsäkra din släpvagn eller husvagn. 
  • Jämför gärna bilförsäkringar, husbilsförsäkringar och mopedförsäkringar

Skador i trafiken

Trafikförsäkringen ersätter både skador på personer och på saker. Den ger ersättning till både förare och passagerare om de skadas i trafiken. Dessutom ersätter försäkringen skador på personer som blivit påkörda. Skador på egendom ersätts bara om den tillhör någon annan än fordonets ägare eller förare. 

För att trafikförsäkringen ska gälla måste skadan ha skett "i följd av trafik". Det innebär att ett fordon är i rörelse när det orsakar skadan. Det kan också betyda att till exempel en bildörr öppnas efter att bilen just har stannat. 

Personskador

När personer blir skadade i trafiken får både förare och passagerare ersättning från fordonets trafikförsäkring. Även cyklister eller gångtrafikanter som blivit påkörda kan få ersättning. Om det fordon som orsakat skadan inte är trafikförsäkrat så ersätts skadorna ändå, av Trafikförsäkringsföreningen. Du kan bland annat få ersättning för: Kostnader, Sveda och värk Inkomstförlust och bestående men (invaliditet). Läs mer om att begära ersättningar för personskador. 

Ersättning för personskador

Sakskador på fordon eller annan egendom

Hur du får ersättning när ditt fordon blir skadat i trafiken beror på om skadan orsakats av någon okänd eller av någon som du vet vem det är. Men du får begära ersättningen på olika sätt.

Ersättning från din egen försäkring
Ersättning från motpartens försäkring
Ersättning från Trafikförsäkringsföreningen 

Vanliga frågor

Jag är oenig med försäkringsbolaget om marknadsvärdet på min bil. Vad gör jag?

Först bör du kontakta handläggaren på försäkringsbolaget. Begär att få veta hur de kommit fram till värdet på bilen. Det kan ju vara så att det uppstått något missförstånd.

Om du fortfarande inte accepterar värderingen bör du prata med någon bilhandlare om bilens marknadsvärde samt kontrollera prisbilden hos förmedlare på nätet som t ex blocket.se eller wayke.se. Tänk på att det oftast finns prutmån både hos en bilhandlare och hos en privatperson, om du köper bilen privat.

Är du och bolaget fortfarande oeniga kan du begära en opartisk värdering av en värderingsperson ansluten till Sveriges Handelskamrar.

Behöver jag en vagnskadeförsäkring när jag har köpt en ny bil med vagnskadegaranti?

Om bilen fortfarande har vagnskadegaranti räcker det att du tecknar en halvförsäkring för bilen. Vagnskadegarantin har samma omfattning som vagnskadeförsäkringen. Det som skiljer sig åt är att självrisken på vagnskadegarantin anges plus moms. Den är också högre än i vagnskadeförsäkringen men i gengäld betalar du inte någon försäkringspremie för garantin.

Tänk på att hålla koll på när bilen blir tre år och vagnskadegarantin går ut. Då behöver du teckna en helförsäkring så att du inte står utan skydd för vagnskador. 

Jag vill hyra ut min husbil. Gäller husbilsförsäkringen då?

Normalt gäller inte din vanliga husbilsförsäkring om du ska hyra ut din husbil. Börja därför med att kontakta ditt försäkringsbolag innan du hyr ut husbilen. Du kan behöva teckna en särskild försäkring för uthyrningen. Om du hyr ut husbilen via en förmedlingstjänst så kan du ofta teckna en särskild uthyrningsförsäkring via dem. Oavsett vilken försäkring du tecknar för uthyrningen är det viktigt att kontrollera att den gäller för skador som hyrestagaren orsakar.

Försäkringsbolaget hänvisade mig till en MC-verkstad som gjorde ett dåligt jobb. Ansvarar försäkringsbolaget?

Oftast anses mc-ägaren vara beställare av reparationen även om det är försäkringsbolaget som betalar reparationskostnaden. En felaktig reparation ska enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av verkstaden.

Du har också rätt till ersättning av verkstaden för merkostnader som du drabbats av på grund av det dåligt utförda arbetet. Du kan till exempel begära ersättning för kostnader för resor till och från verkstaden och bärgningskostnader. Om du drabbas av löneavdrag kan du även ha rätt till ersättning för inkomstförlust.

Gäller min försäkring när jag bilar i Frankrike?

Bilförsäkringen gäller i de länder som är anslutna till det s k gröna kortsystemet. Frankrike är anslutet till systemet varför försäkringen gäller där.
Därutöver gäller trafikförsäkringen i hela världen för personskada som drabbar svensk medborgare och den som har sin hemvist i Sverige i en trafikolycka med ett svenskregistrerat fordon.