Fordonsförsäkringar

Bilförsäkringar, husbilsförsäkringar, motorcykelförsäkringar och mopedförsäkringar är exempel på fordonsförsäkringar. Trafikförsäkringen är obligatorisk och gemensam för den här typen av försäkringar.

Trafikförsäkringen är likadan hos alla försäkringsbolag och följer reglerna i trafikskadelagen. Trafikförsäkringen ersätter personskador. Den täcker även skador som ditt fordon orsakar på andra fordon eller egendom.  

Halvförsäkring och helförsäkring är frivilligt och ersätter framförallt skador på ditt fordon. Halvförsäkringar gäller för vissa skador på det egna fordonet. De innehåller också ett rättsskydd som ersätter kostnader i tvister. Helförsäkringar ersätter även plåt- och lackskador på det egna fordonet.

Några fordon som till exempel släpvagnar och husvagnar har inte någon egen trafikförsäkring utan omfattas av trafikförsäkringen för det fordon som det är kopplat till. Du kan halv- eller helförsäkra din släpvagn eller husvagn. 

Att tänka på

  • Trafikförsäkringen ersätter alla personskador och skador på andras egendom. Läs mer om att få ersättning från motpartens försäkring.
  • Halv- och helförsäkringar ersätter skador på ditt eget fordon. Läs mer om ersättning från din egen försäkring
  • Gör en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag om du varit inblandad i en trafikolycka.
  • Polisanmäl alltid parkeringsskador och stölder.
  • Efter cirka 180 dagar utomlands upphör oftast fordonets försäkring. Endast trafikförsäkringen fortsätter att gälla.
Jämförelser

Köra egen bil utomlands

När du reser utomlands med din svenskregistrerade bil gäller din trafikförsäkring i nästan alla länder i Europa och i några andra länder runt Medelhavet. 

Några av dessa länder kräver att du kan visa upp ett försäkringsbevis, ett så kallat Grönt Kort samt bilens registreringsbevis.

Se också till att alltid ha en skadeanmälningsblankett i bilen, om olyckan skulle vara framme.

Din bilförsäkring utomlands

Det kan finnas begränsningar i din bilförsäkring vid utlandsvistelse. Kontrollera därför alltid med försäkringsbolaget vad som gäller innan du ger dig ut på en bilresa utomlands. Det är också bra att se över sitt försäkringsbehov och till exempel teckna hyrbilstillägg.

Grönt kort
Personskador

Om du krockar utomlands

Kontakta alltid ditt försäkringsbolag för att få hjälp med akuta åtgärder som bärgning och reparation av bilen. Om reparationen inte är akut brukar bilen lagas först när du kommer hem till Sverige.

Om motparten har orsakat olyckan

Vanliga frågor

Jag sladdade ner i diket med bilen som jag provkörde. Kan bilhandlaren kräva mig på hela reparationskostnaden?

Nej, du ska bara betala en vanlig vagnskadesjälvrisk (ca 3 000 kr) om ni inte har kommit överens om något annat före provkörningen. Har bilen vagnskadegaranti är det istället vagnskadegarantins självrisk du ska betala.

Jag är oenig med försäkringsbolaget om marknadsvärdet på min bil. Vad gör jag?

Först bör du kontakta handläggaren på försäkringsbolaget. Begär att få veta hur de kommit fram till värdet på bilen. Det kan ju vara så att det uppstått något missförstånd.

Om du fortfarande inte accepterar värderingen bör du prata med någon bilhandlare om bilens marknadsvärde samt kontrollera prisbilden hos förmedlare på nätet som t ex blocket.se eller wayke.se. Tänk på att det oftast finns prutmån både hos en bilhandlare och hos en privatperson, om du köper bilen privat.

Är du och bolaget fortfarande oeniga kan du begära en opartisk värdering av en värderingsperson ansluten till Sveriges Handelskamrar.

Kan försäkringsbolaget neka mig att teckna en bilförsäkring?

Eftersom trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag har bolaget aldrig rätt att neka någon att teckna en trafikförsäkring.

Vad gäller till exempel brand, stöld eller vagnskada har bolaget enligt 3 kap 1 § Försäkringsavtalslagen som regel inte rätt att vägra en konsument att teckna försäkring, som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten.

Försäkringsbolaget kan bara vägra teckna försäkring om det föreligger särskilda skäl t.ex. tidigare brott som har särskild betydelse från försäkringssynpunkt eller vid ett stort antal skador som tyder på en vårdslöshet som vida överstiger det normala.