Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Skadereglerarlöfte

ARN 2019-15037 Försäkringsbolaget ansågs bundet av beslut om ersättning som lämnats av skadereglerare

Konsumenten (K) blev bestulen på en ny elcykel och anmälde skadan till sin hemförsäkring. K fick ett beslut om att ersättning skulle utbetalas med ett belopp som motsvarade köp av en ny elcykel efter självriskavdrag. Av beslutet framgick inga reservationer avseende vilken sorts cykel som måste köpas. K köpte då en ny traditionell cykel till ett lägre pris än elcykeln.

Bolaget ändrade därefter sitt beslut och sänkte ersättningen med hänvisning till att K inte återköpt en cykel som motsvarade elcykeln. Enligt försäkringsvillkoren ersattes bara 2/3 av nypriset om försäkringstagaren inte återanskaffade föremål som motsvarade det stulna.

 Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ansåg att det besked om ersättning som lämnats är ett beslut som normalt sett fattas av skadereglerare och det får anses utgöra en vardaglig och schablonartad rättshandling. Nämnden bedömer därför att utfästelsen faller inom ramen för sedvänjan i branschen. K har med hänsyn till de aktuella omständigheterna haft anledning att utgå ifrån att skaderegleraren haft behörighet att lämna besked om ersättning ur försäkringen och att beskedet varit korrekt.

Beslut: Nämnden rekommenderar bolaget att ersätta skadan i enlighet med utfästelsen.