Assistansförsäkringar

I halv- och helförsäkringar ingår ett räddningsmoment. Du kan komplettera det skyddet genom att teckna ett tillägg till din vanliga bilförsäkring eller en stor bilförsäkring. Du kan också teckna en separat assistansförsäkring hos ett specialiserat bolag.  

Assistansförsäkringar liknar till stor del räddningsmomentet som ingår i halvförsäkringar och helförsäkringar. Det är till viss del därför en dubbelförsäkring, men den täcker självrisk för räddning och ger ersättning för hyrbil i några dagar. Läs mer i vår jämförelse av bilförsäkringar.

Bilförsäkringar kan ersätta

Bärgning och hemtransport ingår i alla halvförsäkringar och helförsäkringar för bland annat bil, husbil och motorcykel. Detta kallas ofta för räddning i villkoren. Vissa större bilförsäkringar ger också rätt till hyrbil.

Bärgning
Hemtransport
Hyrbil (tillägg)

Assistansförsäkringar kan ersätta

Om du vill utöka det skydd som du har genom räddningsmomentet i halv- eller helförsäkringen kan du teckna en assistansförsäkring. Den ersättning som du då kan få är huvudsakligen självrisken för bärgningen och kostnaden för att hyra bil några dagar i samband med bärgningen. Exempel på vad som kan ingå är: reparation på plats, låsöppning, bärgning, hyrbil och hotellövernattning.

Ersätter självrisken 
Ersätter hyrbil några få dagar
Gäller bara ett begränsat antal skador

Undantag i assistansförsäkringar

Det finns en del undantag och begränsningar i assistansförsäkringar. Dessa är bra att känna till innan du tecknar en sådan försäkring.

Trafikförsäkring räcker inte
Gäller inte alltid för alla förare
Gäller inte för alla fordonstyper