Fritidshusförsäkringar

Du behöver en särskild försäkring för ditt fritidshus. Du kan också välja att försäkra de saker som du har i ditt fritidshus.

En fritidshusförsäkring skyddar ditt hus om byggnaden skadas av brand, läckage, skadegörelse, naturskador och skadedjur. Försäkring ersätter i vissa fall också skador på din tomt. Andra byggnader som till exempel gästhus, uthus och växthus kan även ingå men då måste de finnas med i försäkringsbrevet. Fritidshusförsäkringen innehåller också ett ansvars- och rättsskydd.

Att tänka på

  • Bor du permanent i ditt fritidshus behöver du en villahemförsäkring, inte en fritidshusförsäkring.
  • Det kan ingå ett skydd för dina saker men ofta väljer du själv om du vill försäkra dina saker och till vilket belopp.  
  • Du bör särskilt se över husets utsida. Du får normalt inte ersättning för skador från vatten som rinner in i huset via tak, fasad eller dränering.
  • Du kan minska risken för skador, till exempel frysta rör, genom att vidta skadeförebyggande åtgärder.
Jämför fritidshusförsäkringar

En särskild försäkring för ditt fritidshus

En fritidshusförsäkring ger främst ett skydd för huset. Den ger också ett visst skydd för din tomt och saker som du förvarar i din bostad.

En fritidshusförsäkring ger främst ett skydd för huset. Även tomten har ett visst skydd och det ingår ett ansvars- och rättsskydd. Försäkringen kan också omfatta saker som du förvarar i din bostad, upp till ett visst belopp.

En försäkring för fritidshus innehåller inte samma delar som en hemförsäkring. Det ingår inget reseskydd, överfallsskydd eller så kallat bortaskydd för lösöre på ytterligare en plats. Bor du permanent i ditt fritidshus behöver du därför en villahemförsäkring och inte en fritidshusförsäkring.

Det här ingår i en fritidshusförsäkring

Här kan du läsa om vad som ingår i en fritidshusförsäkring. Om det inträffar en skada blir du som försäkringstagare som regel beställare av det arbete som behöver utföras. Under rubriken "Du beställer jobbet" kan du läsa mer om detta.

Skydd för huset 
Fullvärde eller första risk
Lösöresskydd
Skydd för tomtmarken
Ansvarsskydd och rättsskydd
Utökat skydd
Du beställer jobbet

Vanliga frågor

Jag har fått en vattenskada i mitt badrum, vad menar försäkringsbolaget med avskrivningar?

Alla försäkringar innehåller bestämmelser om avskrivningar för t ex ålder och slitage. Det innebär att du själv måste betala en del av den standardförbättring som uppkommer efter en reparation då gamla delar byts ut mot nya.

Ju närmare du kommit den tidpunkt när rör, ledningar, kakel och golv m.m. ändå måste bytas ut, desto större är avskrivningen. Avskrivningen görs på hela skadekostnaden dvs både på arbete och material. Hur stor avskrivningen är framgår av tabeller som finns i försäkringsvillkoren.

Problem med hantverkare efter en vattenskada. Vad kan jag kräva av försäkringsbolaget?

Försäkringsbolagets huvudsakliga uppgift är att betala reparationen, men de brukar ofta hjälpa till med att anvisa hantverkare.

Som regel är du dock själv beställare av arbetet men det är en fördel för dig om du behöver reklamera eftersom du kan ha stöd av konsumenttjänstlagen mot hantverkaren. Det innebär att om du är missnöjd med arbetet måste du vara aktiv och själv kräva att hantverkaren fullföljer sitt åtagande. Men kontakta alltid försäkringsbolaget - de brukar ändå kunna hjälpa dig om du har problem med hantverkaren i samband med vattenskadan.

Du bör alltid kunna begära att försäkringsbolaget håller inne betalningen för en reparation efter vattenskada som inte är fackmannamässigt utförd eller om arbetet drar ut på tiden. Tänk dock på att du som regel måste agera skyndsamt då bolagen ofta är snabba på att betala ut till hantverkare.  

Läs också blogginlägget: Vad ska jag göra när en hantverkare orsakat en skada hos mig?

Mitt hus är fullvärdeförsäkrat. Vad betyder det?

Om ditt hus är fullvärdeförsäkrat har du rätt att få ett likadant men modernt hus återuppfört om det t ex skulle brinna ner (gäller inte rena renoveringsobjekt). I huvudsak eftersträvar man ett lika stort hus med samma antal vångsplan, taklutning, fönster- och dörrplacering m.m. byggt på samma grund. Du får i princip bara ersättning för att bygga ett nytt hus med moderna metoder och material, har du ett äldre hus som blir dyrare att återskapa är det inte säkert att du blir ersatt för det.

Var ditt hus inte helt nytt gör försäkringsbolaget även åldersavdrag på bland annat värmepanna, vitvaror alla ytskikt, badrumsinredning och köksinredning. Avdraget görs alltid på hela skadekostnaden dvs både på arbete och material men det finns också ett högsta åldersavdrag som bolagen får göra. I försäkringsvillkoren finns angivet hur stort åldersavdraget maximalt kan bli, det brukar variera mellan 75 000 kr till 105 000 kr beroende på försäkring. Tecknar du ett utökat försäkringsskydd kan det högsta åldersavdraget dessutom minska till 10 000 eller 15 000 kr. Åldersavdrag och självrisk ska i princip vara det som du behöver skjuta till själv för att få huset återuppfört.