Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Jämför fritidshusförsäkringar

I en fritidshusförsäkring ingår främst ett skydd för huset. Men även tomten får ett visst skydd och det ingår ett ansvars- och rättsskydd. Ofta ingår det också en försäkring för dina saker eller så kan du köpa till det. Jämför hur försäkringen ersätter till exempel läckage i badrum, åldersavdrag, självrisker vid översvämning, och naturskador. Läs om försäkringar för fritidshus.

I en fritidshusförsäkring ingår främst ett skydd för huset. Men även tomten får ett visst skydd och det ingår ett ansvars- och rättsskydd. Ofta ingår det också en försäkring för dina saker eller så kan du köpa till det. Jämför hur försäkringen ersätter till exempel läckage i badrum, åldersavdrag, självrisker vid översvämning, och naturskador. Läs om försäkringar för fritidshus.

Hel översikt

Detaljerad jämförelse av villkoren för viktigt innehåll. Ersätts det eller inte? Med hur mycket?. Du kan själv filtrera fram vad du vill titta närmare på och till exempel ställa två bolags villkor mot varandra.

Viktigt att jämföra i fritidshusförsäkringar

Alla fritidshusförsäkringar täcker skador efter brand, läckage och översvämning, i huset men det finns viktiga skillnader när det gäller exempelvis ersättning vid läckage i badrum och hur försäkringsbolaget gör åldersavdrag. Dessutom skillnader mellan självrisker vid till exempel översvämning och naturskador. Titta därför särskilt på:

  • Ersättning för yt- och tätskikt i badrum
  • Maximalt åldersavdrag
  • Skydd för hussvamp
  • Självrisk vid läckage, jordskred, och översvämning

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in ett representativt urval av företag och produkter och vi lyfter fram både viktigt innehåll och begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför inte premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag.