Jämför fritidshusförsäkringar

Jämför innehållet i olika fritidshusförsäkringar. Du kan också se hur försäkringsbolagen arbetar med hållbarhet.

Viktigt att jämföra i fritidshusförsäkringar

Alla fritidshusförsäkringar täcker skador efter brand, läckage och översvämning i huset. Men det finns viktiga skillnader, till exempel beträffande ersättning vid läckage i badrum och hur försäkringsbolaget gör åldersavdrag. Självrisker vid till exempel översvämning och naturskador kan också variera. Titta därför särskilt på:

  • Ersättning för yt- och tätskikt i badrum
  • Maximalt åldersavdrag
  • Skydd för hussvamp
  • Självrisk vid läckage, jordskred, och översvämning

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss