Jämför fritidshusförsäkringar

Vi jämför innehållet i olika fritidshusförsäkringar. Du kan bland annat jämföra hur försäkringen gäller vid vattenskador i badrum, åldersavdrag, självrisker vid översvämning och naturskador. 

Vi jämför innehållet i olika fritidshusförsäkringar. Du kan bland annat jämföra hur försäkringen gäller vid vattenskador i badrum, åldersavdrag, självrisker vid översvämning och naturskador. 

Jämför villkor

Detaljerad jämförelse av villkoren för viktigt innehåll. Ersätts det eller inte? Med hur mycket? Du kan själv filtrera fram vad du vill titta närmare på och till exempel ställa två bolags villkor mot varandra.

Viktigt att jämföra i fritidshusförsäkringar

Alla fritidshusförsäkringar täcker skador efter brand, läckage och översvämning i huset. Men det finns viktiga skillnader, till exempel beträffande ersättning vid läckage i badrum och hur försäkringsbolaget gör åldersavdrag. Självrisker vid till exempel översvämning och naturskador kan också variera. Titta därför särskilt på:

  • Ersättning för yt- och tätskikt i badrum
  • Maximalt åldersavdrag
  • Skydd för hussvamp
  • Självrisk vid läckage, jordskred, och översvämning

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss