2019-11-28 Blogg

Vad ska jag göra när en hantverkare orsakat en skada hos mig?

Hur ska du agera om en hantverkare råkat orsaka en skada hos dig? T.ex. en vattenskada i samband med en renovering eller ett repat golv? Jo, du ska anmäla det som hänt både till hantverkaren och ditt försäkringsbolag. 

Om hantverkaren orsakat skadan och då varit vårdslös kan du ha rätt till skadestånd. Skadeståndet kan vara högre än vad ditt försäkringsbolag kan ge.

Gör en anmälan

  • Anmäl det som hänt till hantverkaren som får ta det vidare till sitt ansvarsförsäkringsbolag. Om hantverkaren varit vårdslös har du rätt till ett skadestånd.
  • Du ska också ta kontakt med ditt eget hemförsäkringsbolag och anmäla ärendet dit.

Hur du framför kraven till hantverkaren

De flesta företag har en ansvarsförsäkring som kan ersätta skador som de orsakar.

Om hantverkaren fortfarande har ett företag

Eftersom det är företagets försäkring kan normalt bara hantverkaren anmäla ärendet dit. Du ska försöka få hantverkaren att göra det genom att skicka ett mejl eller brev till hantverkaren. I det bör du beskriva vad som hänt, vad du vill ha ersättning för och att du anser att de varit vårdslösa. Hantverkaren kan då föra kravet vidare till sin ansvarsförsäkring. Det försäkringsbolaget tar över ärendet och kontakten med dig. Det ska sedan utmynna i ett beslut.

Obs! Att hantverkaren anmäler kravet till sin ansvarsförsäkring innebär inte att hantverkaren tagit på sig ansvaret för skadan.

Om hantverkaren har gått i konkurs

Om hantverkaren har gått i konkurs har du möjlighet att anmäla skadan direkt till företagets ansvarsförsäkring. Du kan förhoppningsvis via konkursförvaltaren få fram vilket försäkringsbolag hantverkaren hade. För att få fram vem som är konkursförvaltare kontaktar du bolagsverket.

Vad kan hantverkarens ansvarsförsäkring ersätta?

Från hantverkarens ansvarsförsäkring har du rätt till ett skadestånd. Du har rätt till ”full ersättning”. Det finns inte på samma sätt som i hemförsäkringar några villkor som begränsar vad du kan få  Det kan få särskild betydelse när det gäller avskrivningar (åldersavdrag).

Det finns rättsfall som tyder på att värdet på bostaden ska bedömas före och efter skadan. Man kan alltså argumentera för att det bara är när hela bostaden är värd mer efter reparationen som avskrivningen (värdeökningen) ska belasta dig. Observera att ansvarsförsäkringen aldrig kan ersätta kostnaden för att åtgärda ett dåligt jobb.

Vad ska du bevisa?

Eftersom du kräver ett skadestånd är det viktigt att du både kan bevisa att skadan hänt och att det är företagets fel. Det räcker inte med att skadan hänt, utan det måste också finnas en vårdslöshet (dvs brist eller försummelse) från hantverkarens sida. Skadan skulle inte ha hänt om hantverkaren gjort ett normalt arbete.

Bilder, filmer och intyg kan vara viktiga om hantverkaren eller ansvarsförsäkringsbolaget hävdar att skadan inte hänt eller inte var deras fel. Ibland kan en oberoende besiktningsman från t.ex. Sveriges Handelskamrar vara en bra väg framåt.

Egna hemförsäkringen finns som backup, men de kan ställa krav

Vid en vattenskada har du i många fall en rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag, men det finns vissa hinder. För det första finns självrisk och avskrivningar som drabbar dig. Ofta pekar också försäkringsbolagen mot att du i första hand ska gå mot hantverkaren, som orsakat skadan.

Hur försäkringsbolagen hanterar ansvarsskador varierar. Vissa försäkringsbolag kräver att du går så långt som möjligt mot hantverkaren, till och med till domstol, och först därefter öppnas möjligheten att få ersättning från din egen försäkringen. Du får ha kontakt med ditt försäkringsbolag och se till att du får en tydlig motivering till varför du (ännu) inte kan få ersättning från ditt eget försäkringsbolag.

 

Om Gustav 

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag heter Gustav Jonsson, och är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat är jag en småbarnspappa som lever ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.