Om hemförsäkringar

Du behöver en hemförsäkring, oavsett hur du bor. En hemförsäkring är ett slags grundläggande försäkringspaket som kan ge ersättning för dina saker om de blir stulna eller skadas i en brand- eller vattenskada. Dessutom innehåller alla hemförsäkringar ett reseskydd, ett rättsskydd, ett överfallsskydd och ett ansvarsskydd (skadeståndsskydd).

Bor du i hyresrätt räcker det att du har en vanlig hemförsäkring. Bor du i bostadsrätt eller villa behöver du dessutom en särskild försäkring för bostadsrätten eller villan.

Ingår i alla hemförsäkringar

Alla hemförsäkringar innehåller:

 • Egendomsskydd (lösöre)
  Ger ersättning t ex vid brand eller stöld.

 • Reseskydd, gäller i 45 dagar (eller hos vissa bolag i 60 dagar).
  Ersätter bland annat kostnader för sjukvård som annars kan kosta dig hundratusentals kronor och ambulansflyg som kan kosta uppåt en miljon kronor.

 • Ansvarsskydd (skadeståndsskydd)
  Kan betala skadestånd som du krävs på.

 • Rättsskydd (juridiskt ombud)
  Kan ersätta dina kostnader för ett juridiskt ombud vid en tvist.

 • Överfallsskydd
  Kan ge ersättning om du till exempel blir misshandlad.

Tilläggsförsäkringar

För att få din hemförsäkring att täcka fler händelser kan du utöka den med bland annat ett allrisktillägg (Drulle), ett utökat reseskydd och ibland även en olycksfallsförsäkring (för fritid). 

Flera mer omfattande hemförsäkringar innehåller redan från början ett allrisktillägg och ett utökat reseskydd. Ibland ingår också ett utökat skydd för hemelektronik (nyvärdesersättning). Tänk på att en olycksfallsförsäkring aldrig ingår i en hemförsäkring från början.

Med en allrisk i hemförsäkringen kan du få ersättning för plötsliga och oförutsedda händelser som inte ersätts genom grundskyddet. Till exempel om du tappar mobilen i sjön eller skadar dina glasögon.

Ett bra reseskydd ingår i alla hemförsäkringar. Med tillägget Utökat Reseskydd får du bland annat ett avbeställningsskydd.

Samma hemförsäkring för alla i hushållet

En och samma hemförsäkring gäller oftast för alla som är skrivna på samma adress och som delar hushåll med varandra. Hos några bolag krävs i stället att varje person som ska omfattas namnges i försäkringsavtalet, detta kan även kombineras med krav på hushållsgemenskap. Om du har barn under 18 år, men som inte är folkbokförda hos dig, gäller som regel din hemförsäkring ändå för barnen medan de är hos dig.

Hemförsäkringar gäller ett år i taget

En hemförsäkring gäller för ett år i taget. Under den tiden (ditt försäkringsår) kan du normalt inte byta eller säga upp din försäkring, inte heller om du flyttar till en annan bostad. Du kan endast säga upp försäkringen i förtid om ditt försäkringsbehov upphör, det anses det göra om du till exempel flyttar utomlands eller flyttar ihop med någon som redan har en hemförsäkring.

Saker som täcks av hemförsäkringen

Försäkringen omfattar alla saker som du äger, hyr eller lånar för ditt privata bruk. Exempelvis gäller den för dina möbler, kläder, husgeråd, hushållsapparater och din hemelektronik.