Vattenskada i bostadsrätt

Om du drabbats av en vattenskada i din bostadsrätt kan du få hjälp från din bostadsrättsförsäkring, från föreningens fastighetsförsäkring och även från din hemförsäkring. Bostadsrättsförsäkringen och föreningens fastighetsförsäkring omfattar skador på själva lägenheten. Hemförsäkringen omfattar skador på lösöret och merkostnader som du drabbas av om du behöver annat boende när lägenheten repareras. Ansvarsskyddet i din hemförsäkring kan hjälpa dig om du anses vållande till vattenskadan.

Vattenskador uppstår oftast i kök eller i badrum. Orsaken kan vara diskmaskiner eller golvbrunnar som har läckt eller brister i yt- och tätskikt. Det är vanligt att vattenskadan drabbar olika delar av fastigheten och mer än en lägenhet.

Försäkringsskydd vid vattenskada

Du kan få ersättning ur din bostadsrättsförsäkring för skador som drabbar din lägenhet genom vattenläckage från ditt eller grannarnas våtutrymme, kök, golvbrunn, avlopp och installationer.

Om du däremot drabbas av vattenskada från ledning under tryck är det föreningen som ansvarar för detta. Föreningens fastighetsförsäkring ska då ersätta skadorna på ytskikten och den fasta inredningen i din lägenhet. 

Skador på möbler och annan lös egendom ersätts ur din hemförsäkring.

Vattenskador kan bli omfattande och även drabba andra delar av fastigheten. Det är viktigt att du meddelar bostadsrättsföreningen om du råkat ut för en skada så att föreningen i sin tur kan utreda skadans omfattning och anmäla händelsen till sin fastighetsförsäkring. Skador som drabbar grannar ska anmälas av dem själva till deras respektive försäkringsbolag, liksom du anmäler skadan till ditt försäkringsbolag där du har din bostadsrättsförsäkring.

Badrum och kök

De flesta försäkringsbolag ersätter inte yt- och tätskikt om ett läckage uppstått genom skikten. I en del försäkringsbolag kan de dock omfattas om du har en tilläggsförsäkring som kompletterar bostadsrättsförsäkringen. Det är därför viktigt att du kontrollerar vad som gäller för just din försäkring.

Merkostnader ur hemförsäkringen

Merkostnader är sådana kostnader som uppstår till följd av skadan och som du inte har i vanliga fall. Kan du inte använda ditt kök och måste äta på restaurang en tid kan du få ersättning för en del av kostnaden. Om vattenskadan är så omfattande att du inte kan bo kvar i lägenheten under renoveringstiden kan du ha rätt till ersättning för dina merkostnader för ett tillfälligt boende. Försäkringsbolaget har dock ingen skyldighet att ordna själva boendet åt dig.

Åldersavdrag

Är inte din lägenhet helt ny gör ditt försäkringsbolag åldersavdrag på ytskikten i lägenheten. Åldersavdrag görs även på skadad köks- och badrumsinredning. Avdraget görs både på det material som skadats och på arbetskostnaderna. Du får då själv betala mellanskillnaden upp till nypriset för renoveringen. Om vattenskadan beror på att en vattenledning under tryck (ej avloppsledning) gått sönder är huvudregeln dock att bostadsrättsföreningen, genom fastighetsförsäkringen, ska betala dina åldersavdrag. 

Skadeståndskrav

Om du anses ha vållat vattenskadan kan du bli skadeståndsskyldig både mot bostadsrättsföreningen och mot grannarna i fastigheten. Genom ansvarsskyddet i hemförsäkringen kan du få hjälp att hantera sådana skadeståndskrav.

 

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå