Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Investeringssparkonton (ISK)

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du kombinera ett sparande i olika finansiella instrument, exempelvis i aktier, fonder och obligationer.

Ett investeringssparkonto (ISK) fungerar som förvaringsplats (skatteskal) för olika typer av sparprodukter, till exempel fonder och aktier. Du väljer själv vilken eller vilka sparformer du vill ha på ditt ISK. Sparandet är inte bundet, utan du kan byta sparform när du vill.

Du kan också sälja av tillgångar från ditt ISK eller byta sparform, till exempel byta aktier mot fonder eller byta mellan olika fonder, utan att det utlöser någon skatt. I stället betalar du en årlig schablonskatt på det sammanlagda värdet av dina tillgångar på ISK-kontot.

Själva investeringssparkontot är avgiftsfritt men bolagen tar ut olika avgifter beroende på vilka sparformer du väljer att ha. I vår jämförelse över ISK kan du bland annat se vilka sparformer bolagen erbjuder och vilka avgifter som tas ut.

Att tänka på

  • Sparandet på ett ISK är inte bundet. Du kan sälja eller byta innehav när du vill utan att det utlöser någon skatt
  • Du väljer själv vilka sparformer du vill ha på ditt ISK
  • Du betalar en årlig schablonskatt på värdet av sparandet och avgifter på de sparformer du väljer
  • Värdepapper som du har på ett ISK skyddas av investerarskyddet
  • Pengar skyddas av insättningsgarantin
Jämför investeringssparkonton (ISK)

Olika avgifter

Själva ISK-kontot är kostnadsfritt, men du får betala avgifter beroende på vilka sparformer du väljer att ha på ditt ISK-konto.

Avgifterna naggar ditt sparkapital i kanten, så ta reda på vilka avgifter som gäller för de sparformer du har valt. Du kan jämföra avgifter och villkor i vår ISK-jämförelse.

Avgift om du sparar i fonder 
Avgift om du sparar i aktier
Om du har pengar på kontot