Fonder

En fond består av olika värdepapper, exempelvis aktier eller obligationer. När du investerar i en fond innebär det att du köper andelar i den och blir delägare tillsammans med de andra fondägarna.

Fonder har olika risknivåer. En fond kan ge bra avkastning, men du kan också förlora pengar. Alla fonder förvaltas av fondbolag, som väljer ut vilka värdepapper som fonden ska investera i. En fond kan förvaltas aktivt eller passivt. Vid aktiv förvaltning lägger förvaltaren ned tid och omsorg på att analysera marknaden inför köp- och säljbeslut. När förvaltningen är passiv följer fonden enbart ett visst index.

Oavsett om fonden är aktiv eller passiv så betalar du oftast en avgift till fondbolaget. För att avgöra om en högre förvaltningsavgift är motiverad kan du kontrollera fondens aktivitetsgrad

Att tänka på

  • Välj en fond med omsorg – läs faktabladet så att du förstår vad som ingår och hur fonden förvaltas

  • Tänk på vilken risk du är villig att ta med de pengar som du investerar

  • Jämför olika fonders avgifter och historiska avkastning innan du investerar i dem

Olika fondtyper, olika placeringsinriktningar

Varje fond har en viss placeringsinriktning som visar vilken typ av värdepapper fonden ska investera i. De vanligaste fondtyperna är aktiefonder, räntefonder och blandfonder. 

Inom varje fondtyp finns flera olika inriktningar och varianter. Det är därför viktigt att du läser på om fonden och läser igenom fondfaktabladet och fondbestämmelserna så att du förstår vad din fond investerar i och vilka risker som finns med varje vald fond.

Fonders struktur

Även om det finns olika sorters fonder så är de normalt sett uppbyggda på samma sätt. Själva fondportföljen förvaras hos ett förvaringsinstitut medan fondbolaget sköter om fondens investeringar.

Det här gör fondbolaget 
Det här gör förvaringsinstitutet
Utlandsregistrerade fonder
Placeringsinriktningen står i fondbestämmelserna

Olika fondtyper

Det finns många olika typer fonder. Vilken fondtyp som passar dig beror på flera viktiga faktorer - som vilken tidshorisont du har, vilken risk du kan ta och andra viktiga överväganden som du måste göra innan du investerar i en fond.

Räntefonder
Blandfonder
Aktiefonder
Indexfonder
Hedgefonder
Hållbara fonder
Ideella fonder
Garantifonder, skyddade produkter
Fond i fond

Vanliga frågor

Går det att köpa värdepapper av en närstående? Hur gör man i så fall?

Det går att köpa och sälja värdepapper utan att gå genom en marknadsplats (börsen). Alla värdepapper är ju inte noterade där men även om så är fallet är det möjligt. Ska man sälja eller köpa aktier eller andra värdepapper privat bör säljaren och köparen upprätta ett avtal. I avtalet ska man ange till vilken kurs som affären görs till och vilken dag som är likviddag. Avtalet och en begäran om överföring uppvisas för kontoförande institut (KI), det vill säga en bank eller fondkommissionär, som registrerar själva överföringen av värdepapper från säljarens depå eller vp-konto till köparens.