Fonder

En fond är en samling värdepapper, exempelvis aktier eller obligationer. Om du investerar i en fond innebär det att du köper andelar i den och tillsammans med de andra fondägarna blir delägare i fonden. Fonder har olika risknivåer. En fond kan ge bra avkastning, men du kan också förlora hela eller delar av ditt kapital.

Det finns flera olika sorters fonder med olika risk och avkastningsmöjligheter. Se därför till att välja en fond med omsorg och se till att du läst igenom alla dokument så du förstår hur fonden förvaltas och vad du investerar i innan du köper andelar.

Alla fonder förvaltas av fondbolag, som väljer ut vilka värdepapper som fonden ska investera i. En fond kan förvaltas aktivt eller passivt. Vid aktiv förvaltning lägger förvaltaren ned tid och omsorg på att analysera marknaden inför köp- och säljbeslut. Om förvaltningen är passiv följer fonden enbart ett visst marknadsindex, exempelvis OMXS30-indexet på Stockholmsbörsen.

Oavsett om fonden är aktiv eller passiv så kommer du få betala en avgift till fondbolaget och det kan även tillkomma andra avgifter när du investerar i fonder. För att avgöra om en högre förvaltningsavgift är motiverad kan du kontrollera fondens aktivitetsgrad.

Att tänka på

  • Sprid dina risker
  • Förstå varför du investerar i en fond och vad du får för typ av värdepapper i fonden
  • Tänk på vilken risk du är villig att ta med dina pengar som du investerar
  • Jämför olika fonders avgifter och avkastning innan du investerar dina pengar
  • Läs alltid faktabladet innan du investerar i en fond

Olika fondtyper, olika placeringsinriktning

Varje fond har en viss placeringsinriktning, som visar vilken typ av värdepapper fonden ska investera i. De vanligaste fondtyperna är aktiefonder, räntefonder och blandfonder. De flesta fonder har en likartad struktur: Ett fondbolag bestämmer vilka investeringar som ska göras och ett förvaringsinstitut administrerar fonden.

Inom varje fondtyp finns sedan flera olika inriktningar och varianter. Det är därför viktigt att du läser på om fonden och läser igenom fondfaktabladet och fondbestämmelserna så att du förstår vad din fond investerar i och vilka risker som finns med varje vald fond.

Fonders struktur

Även om det finns olika sorters fonder så är det normalt uppbyggda på samma sätt där du har ett fondbolag som sköter om fondens investeringar och förvaringsinstitut som är ett externt bolag, normalt en bank, där fondens portfölj ligger förvarad.

Fondbolag
Förvaringsinstitut
Utlandsregistrerade fonder
Placeringsinriktningen står i fondbestämmelserna

Olika fondtyper

Det finns många olika typer fonder. Vilken fondtyp som passar dig beror på flera viktiga faktorer - som vilken tidshorisont du har, vilken risk du kan ta och andra viktiga överväganden som du måste göra innan du investerar i en fond.

Räntefonder
Blandfonder
Aktiefonder
Indexfonder
Hedgefonder
Etiska fonder
Ideella fonder
Garantifonder, skyddade produkter
Fond i fond

Vanliga frågor

Går det att köpa värdepapper av en närstående? Hur gör man i så fall?

Det går att köpa och sälja värdepapper utan att gå genom en marknadsplats (börsen). Alla värdepapper är ju inte noterade där men även om så är fallet är det möjligt. Ska man sälja eller köpa aktier eller andra värdepapper privat bör säljaren och köparen upprätta ett avtal. I avtalet ska man ange till vilken kurs som affären görs till och vilken dag som är likviddag. Avtalet och en begäran om överföring uppvisas för kontoförande institut (KI), det vill säga en bank eller fondkommissionär, som registrerar själva överföringen av värdepapper från säljarens depå eller vp-konto till köparens.