Fonder

En fond består av olika värdepapper, exempelvis aktier eller obligationer. När du investerar i en fond innebär det att du köper andelar i den och blir delägare tillsammans med de andra fondägarna.

Fonder har olika risknivåer. En fond kan ge bra avkastning, men du kan också förlora pengar. Alla fonder förvaltas av fondbolag, som väljer ut vilka värdepapper som fonden ska investera i. En fond kan förvaltas aktivt eller passivt. Vid aktiv förvaltning lägger förvaltaren ned tid och omsorg på att analysera marknaden inför köp- och säljbeslut. När förvaltningen är passiv följer fonden enbart ett visst index.

Oavsett om fonden är aktiv eller passiv så betalar du oftast en avgift till fondbolaget. För att avgöra om en högre förvaltningsavgift är motiverad kan du kontrollera fondens aktivitetsgrad

Att tänka på

  • Välj en fond med omsorg – läs faktabladet så att du förstår vad som ingår och hur fonden förvaltas

  • Tänk på vilken risk du är villig att ta med de pengar som du investerar

  • Jämför olika fonders avgifter och historiska avkastning innan du investerar i dem

Köpa och sälja fonder

När du köper eller säljer fonder innebär det att du handlar med andelar i fonden, inte med de underliggande värdepappren. Priset på dina andelar bestäms normalt en gång per dag.

Till vilken kurs du får handla fondandelarna beror på två saker:

  • när på dagen du har lagt din order
  • vad som gäller för din fond.

Handeln sker inte i realtid som t ex  i handel med aktier. Värdet på andelarna bestäms i stället enligt de principer och specifika tider som står i fondbestämmelserna. Det kan dröja innan du får dina andelar eller pengar på ditt konto men priset sätts samma dag som din order ankom till fondbolaget, normalt inom en dag.

Handla med fonder

All handel med fondandelar görs till ett okänt pris eftersom handeln inte sker direkt utan med en fördröjning - tiden mellan att du lägger din order, till att den genomförs och du sedan får andelarna eller pengarna på ditt konto.

Köpa fondandelar
Sälja fondandelar
Fonder kan stängas för handel

Sammanslagning, delning och nedläggning

Det kan uppstå situationer som påminner om handel med fonder om fondbolaget gör en ändring av fondens struktur. Om t ex två fonder ska slås samman eller att fondbolaget försätts i konkurs, påverkar det ditt innehav.

Får fondbolaget lägga ner fonden?
Sammanslagning av fonder
Delning av fonder
Konkurs

Vanliga frågor

Går det att köpa värdepapper av en närstående? Hur gör man i så fall?

Det går att köpa och sälja värdepapper utan att gå genom en marknadsplats (börsen). Alla värdepapper är ju inte noterade där men även om så är fallet är det möjligt. Ska man sälja eller köpa aktier eller andra värdepapper privat bör säljaren och köparen upprätta ett avtal. I avtalet ska man ange till vilken kurs som affären görs till och vilken dag som är likviddag. Avtalet och en begäran om överföring uppvisas för kontoförande institut (KI), det vill säga en bank eller fondkommissionär, som registrerar själva överföringen av värdepapper från säljarens depå eller vp-konto till köparens.