Spara till barn och barnbarn

Många föräldrar, far- och morföräldrar och andra sparar till barn. De vanligaste sparformerna är sparkonton, fonder och kapitalförsäkringar. Vi berättar vad du ska tänka på när du sparar till barn. 

När du ska spara till ditt barn eller barnbarn behöver du först bestämma i vems namn du tänker spara. Sparar du i ditt eget namn behåller du kontrollen och bestämmer själv när barnet ska få tillgång till pengarna. Sparar du i barnets namn räknas pengarna på barnets konto som en fullbordad gåva och barnet får tillgång till pengarna när barnet fyller 18 år.

Lyssna på Bank- och finanspodden om att spara till barn.

 

Att tänka på

  • I vems namn tänker du spara, i eget namn eller i barnets namn?
  • Vilken risk och vilka produkter tänker du dig? Sparkonto, fonder, eller aktier?
  • Välj skatteskal för sparande i värdepapper - ISK eller kapitalförsäkring?

Överförmyndarkontroll

Om ett barn har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp står förvaltningen av tillgångarna under viss kontroll av överförmyndaren.  

Ett prisbasbelopp är 57 300 kr (2024). Det innebär att gränsen för överförmyndarkontroll går vid 458 300 kr.

Överförmyndare

Det finns en överförmyndare eller överförmyndarnämnd i varje kommun. Överförmyndarens huvuduppgift är att ha tillsyn över ställföreträdare, alltså förmyndare, gode män och förvaltare. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller vuxna som har ställföreträdare, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndaren hanterar också ansökningar om att bli ställföreträdare och rekryteringar av sådana.

Länsstyrelserna har tillsyn över överförmyndarnas verksamhet. En part som inte är nöjd med ett beslut som fattats av en överförmyndare kan överklaga beslutet hos tingsrätten.

Överförmyndarkontroll

Om ett barn har stora tillgångar, eller har fått exempelvis ett arv med särskilda villkor, ska överförmyndaren kontrollera hur föräldrarna sköter förvaltningen.

Kontrollerad förvaltning
Särskild överförmyndarkontroll
Utbetalningar till barn
Undantag från överförmyndarkontroll