Livförsäkringar

En livförsäkring tecknar du för dina efterlevande. Om den som är försäkrad dör under försäkringstiden betalas ett engångsbelopp ut till de som är insatta som förmånstagare.

En livförsäkring är en riskförsäkring utan något sparande. Du väljer själv ett försäkringsbelopp som passar ditt behov. Försäkringsvillkoren för rena livförsäkringar är relativt lika mellan försäkringsbolagen. Det som varierar är premien, som är beroende av den försäkrades ålder och valt försäkringsbelopp.

Andra försäkringar kan fungera som en livförsäkring, till exempel låneskydd och det återbetalningsskydd som ingår eller kan väljas till i tjänstepensioner.

Att tänka på

  • Försäkringsbeloppet i en livförsäkring betalas ut till de efterlevande förmånstagarna.
  • Ta reda på vilka livförsäkringar du omfattas av i dag och fundera på vilket behov dina efterlevande har om du avlider.
  • Andra försäkringar kan också fungera som en livförsäkring.
  • En ansökan kräver ofta hälsodeklaration.

Belopp i olika försäkringar

Dödsfallsbeloppet ser olika ut i olika försäkringar.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar

Ofta innehåller sjuk- och olycksfallsförsäkringar ett mindre dödsfallsbelopp.

Gruppförsäkringar

I många gruppförsäkringar som du kan ha via arbetsgivaren eller facket kan det ingå ett dödsfallsbelopp. Även här är beloppet ganska lågt. Är det belopp som ska betalas ut ungefär ett prisbasbelopp kallas försäkringen för begravningsförsäkring. Syftet med försäkringen är då att täcka begravningskostnaderna.

Bolåneskydd

Banker och hypoteksinstitut erbjuder ofta de kunder som har bolån hos dem ett så kallat bolåneskydd. Det är en slags livförsäkring som gör att banken skriver av halva bolånet om du eller din partner dör före en viss ålder. Läs mer i vår information om låneskydd.

Efterlevandeskydd

Du kan också kombinera din ålderspension med skydd för dina anhöriga, ett så kallat efterlevandeskydd. Läs mer i vår information om efterlevandeskydd.