Om fritidshusförsäkringar

Fritidshusförsäkringar består av flera olika delar som kan ersätta skador på ditt hus, din tomt och andra byggnader på tomten, som till exempel friggebodar, förråd och växthus. Dessutom ingår ett visst skydd för de saker du förvarar i fritidshuset.

En fritidshusförsäkring gäller både för ditt fritidshus och för de saker du förvarar i fritidshuset. Försäkringen kan ge ersättning om du till exempel råkar ut för läckage, stöld, skadegörelse, brand, naturskador eller skadedjur. Dessutom kan försäkringen ge ersättning för hyresbortfall efter en skada. Hos de flesta försäkringsbolag väljer du det belopp du vill försäkra dina saker, lösöret, till.

I försäkringen ingår:

  • Skydd för byggnader 
    Hela fritidshuset ersätts efter till exempel brand eller om ett träd faller ner på huset. Normalt ersätts inte vattenskador som uppkommit genom taket eller grunden. Fritidshusförsäkringar omfattar också byggnadstillbehör, som kök- och badrumsinredning, värmepanna och rörledningar. Du kan dessutom få ersättning för skador på andra byggnader som är angivna i försäkringsavtalet.
  • Skydd för tomtmarken Du kan få ersättning för vissa skador på mark, växter, staket, flaggstänger och bryggor.
  • Lösöresskydd – skydd för dina saker som du förvarar i fritidshuset. Tänk på att om du bara har saker för cirka 40 000 kr, och har en hemförsäkring på annan adress, kan det räcka med den försäkringens bortaskydd.
  • Ansvarsskydd Den delen kan användas för att betala ersättning om du i egenskap av ägare till fritidshuset blir skadeståndsskyldig.
  • Rättsskydd Du kan få ersättning för dina kostnader för ett juridiskt ombud om du i egenskap av ägare till fritidshuset råkar i tvist med någon.

Det är viktigt att tänka på att det inte ingår någon ”hemförsäkringsdel” i fritidshusförsäkringarna (som det gör i villahemförsäkringar). Det ingår heller inget ”bortaskydd” (för lösöre förvarad på annan plats) inget reseskydd, överfallskydd, generellt rättskydd eller generellt ansvarskydd.

Bor du permanent i ditt fritidshus ska du därför ha en villahemförsäkring och inte en fritidshusförsäkring.