Ta hand om ett dödsbo

När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på. Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden.

Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.

Lyssna på Bank- och finanspodden om dödsbon - centrala begrepp och kontakten med banken.

Att tänka på

  • Banken stoppar inte stående överföringar eller autogiron
  • Skicka en s.k. engagemangsförfrågan till banken för att veta om den avlidne var kund där
  • Vissa banker tillåter inga transaktioner innan bouppteckningen är klar

Kontakten med banken i ett dödsbo

Du som är anhörig eller dödsbodelägare kan behöva sköta kontakterna med den avlidnes bank. Du bör då skaffa ett dödsfallsintyg och eventuellt en fullmakt från de andra dödsbodelägarna.

Banken får reda på att en kund har avlidit via offentliga register. Men informationen kan också komma från en anhörig som hör av sig till banken. Om du tror att den avlidne hade konton i fler banker än vad du fått uppgifter om får du vända dig till respektive bank med en engagemangsförfrågan. Vissa tjänster, som den avlidne hade, avslutas automatiskt av banken. Det gäller till exempel kort, internetbank, telefonbank, betalservicetjänster, e-fakturor, e-legitimation och kontokrediter. Vilka tjänster som spärras kan variera mellan olika banker.

Kontakta banken själv efter dödsfallet

Dödsbodelägarna måste själva kontakta den eller de banker där den avlidne var kund. Banken tar inte själv kontakt med dödsbodelägarna.

Vad du som dödsbodelägare behöver göra
Fullmakt
Autogiron och överföringar
Betala räkningar
Bankfack
Information om den avlidnes konton
Lån, krediter och borgensåtaganden
Arvskiftet

Externa webbplatser

Skatteverket - dödsfallsintyg

Vanliga frågor

Kan jag ta över ett gemensamt lån?

Ja, det är möjligt i vissa fall. Kontakta er bank för ett rådgivande samtal och hitta en lösning som passar er. Om en av er vill bo kvar i er bostad och har möjlighet att stå för hela bolånet, så godtar banken det i de flesta fall.l De skriver då om skuldebrevet för bolånet. Banken gör en individuell bedömning i varje enskilt fall och är vanligtvis samarbetsvilliga och lösningsorienterade.