Ta hand om ett dödsbo

När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på. Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden.

Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.

Lyssna på Bank- och finanspodden om dödsbon - centrala begrepp och kontakten med banken.

Att tänka på

  • Banken stoppar inte stående överföringar eller autogiron
  • Skicka en s.k. engagemangsförfrågan till banken för att veta om den avlidne var kund där
  • Vissa banker tillåter inga transaktioner innan bouppteckningen är klar

Försäkringar i ett dödsbo

Det finns inte något centralt register över enskilda personers försäkringar. Däremot är försäkringsbolagen skyldiga att kontrollera om deras kunder har avlidit och då meddela dödsboet och förmånstagare att personen varit försäkrad i bolaget.

Sedan 2015 är det lag på att försäkringsbolag ska informera dödsboet och förmånstagare om vilka försäkringar en avliden försäkringstagare haft. Försäkringsbolagen är skyldiga att på ett ändamålsenligt sätt kontrollera om det inträffat ett dödsfall.

Mer detaljerad information om vad det innebär i praktiken finns i förarbetena till lagstiftningen, preskription och information i försäkringssammanhang (se sid 40 och 63).  

Undersök själv vilka försäkringar som finns

Du kan själv försöka ta reda på vilka försäkringar som finns genom att gå igenom försäkringsbrev, kontoutdrag och i sista hand kontakta de stora försäkringsbolagen. Det du letar efter är oftast någon form av livförsäkring.

Leta efter försäkringsbrev 
Gå igenom kontoutdrag
Fråga arbetsgivare och fackförbund
Finns det lån med låneskydd?
Finns pensionsförsäkringar - har de efterlevandeskydd?
Fråga de stora bolagen

Finansinspektionen har historik om bolag

Hittar du ett försäkringsbrev från ett försäkringsbolag som inte längre finns kan du kontrollera med Trygg Hansa eller SEB TryggLiv. De har tagit över många gamla begravningskassor. Du kan också kontakta Finansinspektionen. De kan ge besked om bolaget har försvunnit eller uppgått i ett annat.

Avsluta försäkringar

När någon avlidit ska försäkringarna avslutas. Vissa avslutas automatiskt, andra måste dödsboet säga upp. Ligger hemförsäkringen i ett dödsbo kan den sägas upp först när bouppteckningen är klar. Ett skäl är att det rättsskydd som ingår i försäkringen kan behöva tas i anspråk av dödsboet.

Personförsäkringar
Sakförsäkringar

Vanliga frågor

Kan jag ta över ett gemensamt lån?

Ja, det är möjligt i vissa fall. Kontakta er bank för ett rådgivande samtal och hitta en lösning som passar er. Om en av er vill bo kvar i er bostad och har möjlighet att stå för hela bolånet, så godtar banken det i de flesta fall.l De skriver då om skuldebrevet för bolånet. Banken gör en individuell bedömning i varje enskilt fall och är vanligtvis samarbetsvilliga och lösningsorienterade.