Bankfack

Ett bankfack är ett säkerhetsfack som du hyr av banken för att förvara olika värdehandlingar du inte vill ha hemma. 

Villkoren för bankfacket står i avtalet mellan dig och banken. Det kan finnas begränsningar för vad du får förvara i facket och villkor som ger banken möjlighet att höja avgiften eller säga upp hela avtalet.

Avgifter och regler

Det finns inte någon skyldighet för banken att erbjuda bankfack. Det är också banken som bestämmer vad bankfacket får kosta.

Inga lagregler om bankfack
Bankfack i ett dödsbo

Vad får du ha i bankfacket?

Vad du får och inte får förvara i bankfacket ska regleras i avtalet. Som standard är det inte tillåtet att förvara vapen, sprängämnen eller egendom du kommit över genom en brottslig handling. Det är också vanligt att man inte tillåter förvaring av kontanter

Ersättning för skada

Uppsägning av bankfack

Du kan säga upp bankfacket när du vill men det kan finnas uppsägningstider. De ska i så fall stå i avtalet.

Gemensamt bankfack
Bankens rätt att säga upp bankfacket