Fullmakt

Om du själv inte har möjlighet att sköta dina bankaffärer kan någon annan göra det för din räkning. Det finns olika alternativ beroende på varför du inte kan utföra affärerna själv och vad du behöver hjälp med.

Om du inte klarar av att hantera ekonomiska frågor själv, till exempel på grund av sjukdom, kan du få hjälp av en anhörig. I vissa fall kan du behöva en god man, eller en förvaltare. Och har du tidigare skrivit en framtidsfullmakt, kan den tas i bruk när du inte längre kan sköta dina affärer själv.

En vanlig fullmakt fungerar bra så länge du själv har förmåga att sköta din ekonomi och kan övervaka och kontrollera den du utser till fullmaktshavare.

Du kan utfärda en fullmakt antingen för ett enstaka uppdrag, eller när du vill att någon löpande ska kunna utföra exempelvis bankaffärer för din räkning.

   Lyssna på Bank- och finanspodden om ställföreträdare - ett ombud när du behöver hjälp.

Fullmakt i bank

Det finns inga regler om hur en fullmakt ska se ut. En fullmakt behöver egentligen inte ens vara skriftlig. Och det finns inte heller några krav på att en fullmakt ska vara bevittnad.

Men banken kräver oftast att fullmakten både är skriftlig och bevittnad. Och ofta har banken egna fullmaktsblanketter som du kan använda. Vissa banker kräver att du använder bankens egen blankett. I andra fall godtar banken egenhändigt skrivna fullmakter. Fråga därför banken om vilka rutiner de har, innan du skriver fullmakten.

Tänk noga igenom vad du vill att fullmakten ska omfatta. I bankernas formulär är innehållet standardiserat och du kan exempelvis kryssa i de åtgärder som du vill att fullmakten ska omfatta. När du använder en standardfullmakt minskar risken för att fullmakten blir otydlig. Hos de flesta banker kan fullmaktshavaren eller du själv visa upp fullmakten för registrering. Då behöver inte fullmakten visas upp i original i fortsättningen.

Kontroller av fullmakten
Användning av fullmakten

När fullmakten upphör

Om fullmakten är tidsbegränsad upphör den när tiden går ut. Fullmakten upphör även genom att du återkallar den.

Om fullmakten finns hos banken, så kontaktar du banken och meddelar att fullmakten ska återkallas. Det kan vara bra att du gör det skriftligt och att du behåller en kopia av brevet. Banken makulerar därefter fullmakten, vilket innebär att fullmakten då inte längre går att använda.

Vid dödsfall