Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Fullmakt

Om du själv inte har möjlighet att sköta dina bankaffärer kan någon annan göra det för din räkning. Det finns olika alternativ beroende på varför du inte kan utföra affärerna själv och vad du behöver hjälp med.

Om du inte klarar av att hantera ekonomiska frågor själv, till exempel på grund av sjukdom, kan du få hjälp av en anhörig. I vissa fall kan du behöva en god man, eller en förvaltare. Och har du tidigare skrivit en framtidsfullmakt, kan den tas i bruk när du inte längre kan sköta dina affärer själv.

En vanlig fullmakt fungerar bra så länge du själv har förmåga att sköta din ekonomi och kan övervaka och kontrollera den du utser till fullmaktshavare.

Du kan utfärda en fullmakt antingen för ett enstaka uppdrag, eller när du vill att någon löpande ska kunna utföra exempelvis bankaffärer för din räkning.

   Lyssna på Bank- och finanspodden om ställföreträdare - ett ombud när du behöver hjälp.

Fullmakt i bank

Det finns inga regler om hur en fullmakt ska se ut. En fullmakt behöver egentligen inte ens vara skriftlig. Och det finns inte heller några krav på att en fullmakt ska vara bevittnad.

Bankerna har ofta formulär
Kontroller av fullmakten
Användning av fullmakten

När fullmakten upphör

Om fullmakten är tidsbegränsad upphör den när tiden går ut. Fullmakten upphör även genom att du återkallar den.

Återkalla fullmakten från banken
Vid dödsfall