Fullmakt

Om du själv inte har möjlighet att sköta dina bankärenden kan du utse någon att göra det för din räkning. Det gör du genom att skriva en fullmakt.

En vanlig fullmakt fungerar bra så länge du själv har förmåga att sköta din ekonomi och kan övervaka och kontrollera den du utser till fullmaktshavare. Men om du blir sjuk så att du inte längre har förmågan att hantera dina bankärenden själv, finns det andra alternativ. Läs mer på sidan Hjälp med bankärenden.

   Lyssna på Bank- och finanspodden om ställföreträdare - ett ombud när du behöver hjälp.

Fullmakt i bank

Det finns inga regler om hur en fullmakt ska se ut. En fullmakt behöver egentligen inte ens vara skriftlig. Och det finns inte heller några krav på att en fullmakt ska vara bevittnad. Men det är praktiskt att använda bankernas egna formulär.

Vad ska fullmakten omfatta?
Bankerna har ofta formulär
Kontroller av fullmakten
Användning av fullmakten

När fullmakten upphör

Om fullmakten är tidsbegränsad upphör den när tiden går ut. Fullmakten upphör även genom att du återkallar den.

Återkalla fullmakten från banken
Vid dödsfall