God man och förvaltare

Den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom kan få en god man eller förvaltare förordnad av tingsrätten. 

Anledningen till att någon får en god man eller en förvaltare kan vara att personen är omyndig eller lider av sjukdom eller psykisk störning. Skillnaden mellan att ha en god man och en förvaltare är att den som har en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga men den som har fått en förvaltare har inte det.

En god man eller förvaltare har rätt att sköta mer omfattande angelägenheter åt sin huvudman. Exakt vad som ska ingå i åtagandena bestäms i den process som utser dem.

I varje kommun finns det en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, som har till uppgift att utöva tillsyn och kontroll över hur förmyndare, förvaltare och gode män sköter sina uppdrag.

Lyssna på Bank- och finanspodden om ställföreträdare - ett ombud när du behöver hjälp.

God mans behörighet till bankkonton
God mans behörighet i övrigt
Förvaltare - om en god man inte är tillräcklig
Förvaltarens behörighet till bankkonton
Tillsyn och kontroll av förvaltare och gode män