Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Anhörigbehörighet - hjälpa en närstående med ekonomin

Om du har en anhörig som inte längre kan ta hand om sin ekonomi själv kan du hjälpa till med vardagliga ekonomiska handlingar, till exempel betala räkningar.

  • Din behörighet att hjälpa en nära anhörig följer av lagen - det krävs ingen fullmakt eller någon annan handling.
  • Oförmågan ska bero på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande och det ska vara uppenbart att personen inte klarar av sin ekonomi själv.
  • Oförmågan behöver inte vara bestående, utan du kan vara ställföreträdare under en tillfällig period när det behövs,
  • Din behörighet är begränsad till sådant som har anknytning till den dagliga livsföringen,
  • Tänk på att det är den som är närmast anhörig som kan hjälpa till enligt en särskild turordning, inte vilken anhörig som helst.

  Lyssna på Bank- och finanspodden om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet.

Hjälpa en närstående med vardagliga ekonomiska handlingar

Med så kallad anhörigbehörighet behöver du inte ha en fullmakt för att hjälpa en närstående med vardagliga ekonomiska handlingar.

Vem kan bli ställföreträdare?
När behövs anhöriga ställföreträdare? 
Vad gäller anhörigbehörighet för?
Betalningar
Överföringar och liknande
Enklare avtal
Ansöka om förmåner och deklarera

Vad gäller anhörigbehörighet inte för?

Det finns saker som du inte får göra med endast anhörigbehörighet.

Exempel på vad du inte får göra som anhörig ställföreträdare 

Vem kan bli ställföreträdare?

Vilken anhörig som kan vara ställföreträdare enligt de här reglerna följer av en turordning, Det innebär samtidigt att den person som behöver hjälp inte själv kan påverka vilken anhörig som blir företrädare.

Anhöriga ställföreträdare enligt en viss turordning
Turordning och fullmakt
Visa behörigheten
Vem bedömer att en person inte kan fatta ekonomiska beslut?

Skyldigheter mot den du hjälper

Du som är anhörig har en lojalitetsplikt mot den som du företräder. Det betyder att du ska agera i enlighet med den personens intressen och ta hänsyn till den personens vilja eller förmodade inställning.

Dokumentation
Om du orsakar ekonomisk skada
Överförmyndaren har inte tillsyn

Så fungerar det på banken

Bankerna kan ha lite olika rutiner när det gäller på vilket sätt du kan betala räkningar och utföra olika bankärenden för en anhörigs räkning.

På kontor eller via telefon