Anhörigbehörighet - hjälpa en närstående med ekonomin

Om du har en anhörig som inte längre kan ta hand om sin ekonomi själv kan du hjälpa till med vardagliga ekonomiska handlingar, till exempel betala räkningar.

Du som är anhörig behöver inte ha en fullmakt för att företräda en person som saknar förmåga att ta hand om sin ekonomi. Oförmågan ska bero på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande och det ska vara uppenbart att personen inte klarar av sin ekonomi själv. Däremot behöver inte personens oförmåga vara bestående, utan du kan vara ställföreträdare under en tillfällig period när det behövs. Din behörighet är begränsad till sådant som har anknytning till den dagliga livsföringen. Tänk på att det är den som är närmast anhörig som kan hjälpa till enligt en särskild turordning, inte vilken anhörig som helst!

  Lyssna på Bank- och finanspodden om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet.

Hjälpa en närstående med vardagliga ekonomiska handlingar

Med så kallad anhörigbehörighet behöver du inte ha en fullmakt för att hjälpa en närstående med vardagliga ekonomiska handlingar.

Vem kan bli ställföreträdare?
När behövs anhöriga ställföreträdare? 
Vad gäller anhörigbehörighet för?
Betalningar
Överföringar och liknande
Enklare avtal
Ansöka om förmåner och deklarera

Vad gäller anhörigbehörighet inte för?

Det finns saker som du inte får göra med endast anhörigbehörighet.

Exempel på vad du inte får göra som anhörig ställföreträdare 

Vem kan bli ställföreträdare?

Vilken Anhöriga ställföreträdare avgörs enligt en viss turordning, Det innebär samtidigt att den person som behöver hjälp inte själv kan påverka vilken anhörig som blir företrädare.

Anhöriga ställföreträdare enligt en viss turordning
Turordning och fullmakt
Visa behörigheten
Vem bedömer att en person inte kan fatta ekonomiska beslut?

Skyldigheter för anhöriga

Den anhöriga har en lojalitetsplikt mot den som han eller hon företräder. Det innebär att man ska agera i enlighet med den personens intressen och ta hänsyn till den personens vilja eller förmodade inställning.

Dokumentation
Anhöriga som har orsakat ekonomisk skada
Överförmyndaren har inte tillsyn