Anhörigbehörighet - hjälpa en närstående med ekonomin

Om du har en anhörig som inte längre kan ta hand om sin ekonomi själv kan du hjälpa till med vardagliga ekonomiska handlingar, till exempel att betala räkningar.

Med så kallad anhörigbehörighet kan du hjälpa en närstående med vardagsekonomin och med enklare avtal. Den som är närmast anhörig får sin behörighet direkt från lagen - du behöver inte ansöka om behörigheten eller registrera den någonstans och du behöver ingen fullmakt från den du ska hjälpa.

Kort om anhörigbehörigheten

  • Du kan behöva visa att du är närmast anhörig med ett personbevis.
  • Det ska vara uppenbart att din närstående inte klarar av sin ekonomi själv.
  • Oförmågan behöver inte vara bestående.
  • Din behörighet är begränsad till sådant som har anknytning till daglig livsföring,
  • Bara den som är närmast anhörig kan hjälpa till enligt en särskild turordning,

  Lyssna på Bank- och finanspodden om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet.

Vem får hjälpa en anhörig och med vad?

Du som är närmast anhörig till en person som behöver hjälp att sköta sin ekonomi får din behörighet direkt från lagen - du behöver inte ansöka om det och du behöver ingen fullmakt eller annan handling från den du ska hjälpa. Du kan däremot behöva visa att du är närmast anhörig, till exempel med ett familjebevis från Skatteverket. Så skaffa gärna ett sådant innan du kontaktar exempelvis en bank.

Vem kan få hjälp av en anhörig?
Hur länge kan man använda anhörigbehörighet? 
Vad gäller anhörigbehörighet för?
Betalningar
Överföringar och liknande
Enklare avtal
Ansöka om förmåner och deklarera

Vad gäller anhörigbehörighet inte för?

Det finns saker som du inte får göra med bara anhörigbehörighet.

Exempel på vad du inte får göra med anhörigbehörighet
Gäller inte om det finns en god man eller en framtidsfullmakt

Vem kan bli ställföreträdare?

Vilken anhörig som kan vara ställföreträdare enligt de här reglerna följer av en turordning, Det innebär samtidigt att den person som behöver hjälp inte själv kan påverka vilken anhörig som blir företrädare.

Anhöriga ställföreträdare enligt en viss turordning
Turordning och fullmakt
Visa behörigheten
Vem bedömer att en person inte kan fatta ekonomiska beslut?

Skyldigheter mot den du hjälper

Du som är anhörig har en lojalitetsplikt mot den som du företräder. Det betyder att du ska agera i enlighet med den personens intressen och ta hänsyn till den personens vilja eller förmodade inställning.

Dokumentation
Om du orsakar ekonomisk skada
Överförmyndaren har inte tillsyn

Så fungerar det på banken

Bankerna kan ha lite olika rutiner för hur kan betala räkningar och utföra olika bankärenden för en anhörigs räkning.

På kontor eller via telefon

Vanliga frågor

Hur ska banken kunna veta att jag är behörig att hjälpa min släkting. Behöver jag visa något intyg?

Du kan behöva visa att du är närmast anhörig, till exempel för en bank. Det kan du exempelvis göra genom att visa ett familjebevis från Skatteverket.

Var hittar jag reglerna om anhörigbehörighet?

Reglerna finns i 17 kapitlet i föräldrabalken (1949:381).