Framtidsfullmakt

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre klarar av det själv.

Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till god man eller förvaltare. Fullmakten börjar gälla om och när du blir beslutsoförmögen. Det betyder att du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan ta hand om dina angelägenheter själv. Då blir den person som du utsett till fullmaktshavare din ställföreträdare i de angelägenheter som du bestämt att fullmakten ska omfatta.

  Lyssna på Bank- och finanspodden om framtidsfullmakter.

Hur skriver man en framtidsfullmakt?

Du kan skriva en framtidsfullmakt själv, men den måste uppfylla vissa grundkrav för att den ska bli giltig.

Formkrav
Vad kan en framtidsfullmakt omfatta
En eller flera fullmaktshavare 
Vittnen
Du kan skriva framtidsfullmakten själv

Begränsad myndighetskontroll och ingen registrering

Tanken med framtidsfullmakten är att den ska vara av privat karaktär, och myndighetskontroll ska undvikas. Systemet bygger på att det normalt finns ett starkt förtroende mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren. Fullmakten ska inte prövas och godkännas av någon myndighet, och den ska inte heller registreras någonstans.

Det finns vissa möjligheter till kontroller

När framtidsfullmakten börjar gälla

Framtidsfullmakten börjar gälla om och när du drabbas av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande och tillståndet är varaktigt. Det är den som du ställt ut fullmakten till som ska bedöma om ett sådant tillstånd har inträtt.

Fullmaktsgivaren ska vara beslutsoförmögen
Domstol kan pröva
Uppdraget som fullmaktshavare
Ersättare för fullmaktshavaren
Granskare
Intressekonflikter

När upphör framtidsfullmakten?

Fullmaktsgivaren kan återkalla framtidsfullmakten. Om det finns en granskare som fullmaktsgivaren utsett kan även granskaren återkalla fullmakten. Dessutom upphör den om fullmaktsgivaren skulle återfå sin beslutsförmåga.

Gäller ofta även efter fullmaktsgivarens död
God man eller förvaltare gör att framtidsfullmakten upphör
Om fullmaktshavaren missköter sig

Mall - framtidsfullmakt i bankärenden

Du kan skriva en egen framtidsfullmakt som gäller både för bankärenden och för andra angelägenheter som du vill att fullmaktshavaren ska hjälpa dig med. Men vill du ha en särskild fullmakt som bara gäller för bankärenden har Svenska Bankföreningen tagit fram en mall.

Mall för framtidsfullmakt till banken

Så fungerar det på banken

Bankerna kan ha olika rutiner för hur de hanterar en framtidsfullmakt, det finns inga regler om hur det ska gå till. Du som är fullmaktshavare kan hos de flesta banker inte få tillgång till fullmaktsgivarens konton via internetbanken. Du kan inte heller använda fullmaktsgivarens kontokort.

Behövs en särskild fullmakt på banken?
På kontor eller via telefon

Framtidsfullmakt i försäkringsärenden

Med stöd av en framtidsfullmakt kan du  företräda fullmaktsgivaren i kontakterna med försäkringsbolag. 

Exempel på vad fullmaktshavaren kan hjälpa till med

Vanliga frågor

Har ni någon mall för framtidsfullmakter?

Nej, vi har ingen mall. Vi länkar till en mall från Svenska Bankföreningen, som gäller enbart för bankärenden. Vill du ha en mer generell framtidsfullmakt kan du antingen skriva en fullmakt själv, eller kontakta en jurist för att få hjälp. Läs även vår information om framtidsfullmakter.