Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Framtidsfullmakt

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv.

En framtidsfullmakt börjar gälla när du själv inte längre kan ta hand om dina angelägenheter på grund av att du blir fysiskt sjuk, får en psykisk störning eller liknande. Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare och kan ge enskilda personer större integritet och självbestämmande i sina egna ekonomiska och personliga angelägenheter.

  Lyssna på Bank- och finanspodden om framtidsfullmakter.

Hur skriver man en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt innebär att den som är fullmaktshavare får vara din ställföreträdare när du själv inte längre kan ta hand om dina angelägenheter på grund av att du blir fysiskt sjuk, får en psykisk störning eller liknande. 

Vad kan en framtidsfullmakt omfatta
En eller flera fullmaktshavare 
Vittnen
Mallar

Begränsad myndighetskontroll och ingen registrering

Tanken med framtidsfullmakten är att den ska vara av privat karaktär, och myndighetskontroll ska undvikas. Systemet bygger på att det normalt finns ett starkt förtroende mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren. Fullmakten ska inte prövas och godkännas av någon myndighet, och den ska inte heller registreras någonstans.

Det finns vissa möjligheter till kontroller

När framtidsfullmakten börjar gälla

Framtidsfullmakten börjar gälla om och när du drabbas av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande och tillståndet är varaktigt. Det är den som du ställt ut fullmakten till som ska bedöma om ett sådant tillstånd har inträtt.

Uppdraget som fullmaktshavare
Ersättare för fullmaktshavaren
Granskare
Intressekonflikter

När upphör framtidsfullmakten?

Fullmaktsgivaren kan återkalla framtidsfullmakten. Om det finns en granskare som fullmaktsgivaren utsett kan även granskaren återkalla fullmakten. Dessutom upphör den om fullmaktsgivaren skulle återfå sin beslutsförmåga.

Gäller ofta även efter fullmaktsgivarens död
God man eller förvaltare gör att framtidsfullmakten upphör
Om fullmaktshavaren missköter sig

Framtidsfullmakt i bankärenden

Du kan skriva en egen framtidsfullmakt som gäller både för bankärenden och för andra angelägenheter som du vill att fullmaktshavaren ska hjälpa dig med. Men vill du ha en särskild fullmakt som bara gäller för bankärenden har Svenska Bankföreningen tagit fram en mall.

Bankföreningens mall

Så fungerar det på banken

Bankerna kan ha olika rutiner för hur de hanterar en framtidsfullmakt, det finns inga regler om hur det ska gå till. Du som är fullmaktshavare kan hos de flesta banker inte få tillgång till fullmaktsgivarens konton via internetbanken. Du kan inte heller använda fullmaktsgivarens kontokort.

På kontor eller via telefon

Framtidsfullmakt i försäkringsärenden

Med stöd av en framtidsfullmakt kan du  företräda fullmaktsgivaren i kontakterna med försäkringsbolag. 

Exempel på vad fullmaktshavaren kan hjälpa till med