Varning för bedrägeri!

Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från våra olika telefonnummer som slutar på 22 58 00, . Det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Vi ringer aldrig upp så. Läs mer här.

Hjälp med bankärenden

Om du inte har möjlighet att sköta dina bankärenden själv kan du ge någon fullmakt att företräda dig. Om du behöver hjälp för att du blivit sjuk kan en nära släkting hjälpa dig även utan fullmakt, med så kallad anhörigbehörighet. 

Vem som helst får inte sköta vad som helst när det gäller din ekonomi, men så länge du är frisk bestämmer du själv. Du har till och med möjlighet att bestämma i förväg vem som ska få företräda dig om du skulle bli sjuk, genom att skriva en framtidsfullmakt. Den som behöver hjälp på grund av sjukdom kan antingen få hjälp av anhöriga eller få en god man eller förvaltare utsedd. 

Skriva en vanlig fullmakt

Bankerna har ofta egna fullmaktsblanketter som du kan använda. Kontakta banken och beställ en blankett. Ofta kräver bankerna att fullmakten ska bevittnas.

Vad ska fullmakten omfatta?

Anhörigbehörighet

En anhörigbehörighet ger anhöriga rätt att under en period hjälpa till exempel sina föräldrar med deras vardagsekonomi, Men det ska vara uppenbart att personen inte klarar av sin ekonomi själv, till exempel på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande.

Vad får anhöriga göra?

Skriva en framtidsfullmakt

Du kan skriva en framtidsfullmakt för att bestämma vem som ska få ta hand om dina bankaffärer när du inte längre kan sköta dem själv.

Vad ska en framtidsfullmakt innehålla?

God man och förvaltare

En god man kan behöva utses när en person behöver mer omfattande stöd än vad en anhörig mäktar med. Eller när en person blivit hastigt sjuk, eller på annat sätt inte hunnit eller kunnat ordna med en framtidsfullmakt.

Vem utser en god man?
När behövs en förvaltare?