Medlåntagare

Om du har svårt att som ensam låntagare få ett lån beviljat kan du erbjuda långivaren en medlåntagare. Det kan exempelvis vara make eller maka, sambo eller annan nära anhörig.

En medlåntagare är solidariskt betalningsansvarig tillsammans med låntagaren och har samma åtagande att återbetala lånet som låntagaren. Långivaren kan alltså kräva var och en på hela lånet.

Fördelen med en medlåntagare är att det är två eller flera personer som delar betalningsansvaret och då ökar förmågan att återbetala lånet. Det innebär att långivaren tar en lägre risk och din möjlighet att få lånet beviljat ökar.