Medlåntagare

Att ha en medlåntagare kan göra det lättare att få ett lån beviljat. Men att vara medlåntagare innebär ett stort åtagande eftersom medlåntagaren har ett lika stort ansvar för att lånet betalas tillbaka som huvudlåntagaren har.

I vissa fall är det naturligt att vara två låntagare, till exempel när två sambor eller två personer som är gifta ska låna till en gemensam bostad. Det är också vanligt att till exempel föräldrar vill hjälpa sina barn till en bostad genom att ställa upp som medlåntagare. När två personer tar ett lån till en gemensam resa, för att köpa en bil eller för inköp till den gemensamma bostaden kan det också vara naturligt att ta lånet tillsammans.

När behövs en medlåntagare?

En annan anledning till att man är två låntagare är att den som vill låna inte klarar kreditprövningen för det lån man önskar. Medlåntagaren stärker då kreditvärdigheten, men är inte alltid delägare i bostaden eller bilen, eller till det som låntagaren tänker använda lånet till. Den situationen liknar mer ett borgensåtagande.

Exempel:

  • En ung person som ska köpa sin första bostad kan behöva en medlåntagare på bolånet. Det kan bero på att inkomsten är för låg, eller inte tillräckligt stabil, för att klara kreditprövningen för det lån man ansöker om. Ofta är det en förälder som delar på ansvaret för lånet tillsammans med den unga personen.
  • Även en pensionär kan ha svårt att få ett bolån om pensionen är för låg för att klara kreditprövningen, trots att man har en lågt belånad bostad. Att ta ett nytt bolån, eller utöka ett befintligt lån, kan behövas exempelvis för att göra en renovering av huset. I den situationen ökar chansen att få lånet beviljat med en medlåntagare, till exempel ett vuxet barn.

Vad innebär det att vara medlåntagare?

En medlåntagare är en person som tar ett lån tillsammans med en annan låntagare, eller flera andra låntagare.

Samma ansvar oavsett om du är låntagare eller medlåntagare
Får du som medlåntagare information?
En medlåntagare kan inte avsäga sig sitt ansvar
Vad händer med lånet vid en separation?
Vad händer med lånet efter ett dödsfall?
Regressrätt – kräva den andra låntagaren på pengar om du betalat hela lånet
Viktigt att tänka på för dig som är medlåntagare

Vanliga frågor

Min sambo och jag ska köpa en lägenhet tillsammans, men bara min sambo tänker ta bolånet. Är det möjligt eller måste båda stå med på lånet?

I de allra flesta fall går det bra att ta bolånet ensam, även om man är gift eller sambo. Det är kreditprövningen som avgör om en av parterna ensam klarar av lånet. 

Det finns några banker som kräver att båda makarna eller samborna ska ta lånet tillsammans om det gäller lån på en bostadsrättslägenhet.

Banken kräver att jag ska godkänna att min fru pantsätter villan där vi båda bor. Varför?

Om en av två makar tar ett lån på ett hus ska den andra maken godkänna att det görs en inteckning i fastigheten om huset är deras gemensamma bostad. Det är en regel som finns i äktenskapsbalken (7 kap 5 §). Kravet gäller själva inteckningen i fastigheten, men banken brukar begära att den andra maken även godkänner att huset sätts i pant till banken.