Vad är ett konsumtionslån?

Konsumtionslån kallas alla lån som inte är bolån. Konsumtionslån kan ha olika namn, till exempel privatlån, blancolån, billån eller medlemslån. De här lånen har högre ränta än bolån eftersom långivaren har sämre eller ingen säkerhet alls för lånet.

Räntan på konsumtionslån brukar vara rörlig och kan alltså förändras över tiden. Långivaren får dock inte höja räntan hur som helst, utan bara under vissa förutsättningar. Förutom räntan tillkommer ofta olika avgifter för lånet. Det är därför viktigt att du tittar på den effektiva räntan för lånet. Den effektiva räntan visar den totala kostnaden för lånet, inklusive alla avgifter, och du använder den för att jämföra lån som olika långivare erbjuder.

Långivare och låneförmedlare

Det finns många långivare som erbjuder konsumtionslån. Alla företag som lämnar krediter till konsumenter måste ha ett tillstånd hos Finansinspektionen. Konsumtionslån erbjuds av både banker, kreditmarknadsbolag och konsumentkreditinstitut.

Låneförmedlare

Olika slags konsumtionslån

Ett slags konsumtionslån är blancolån, eller lån utan säkerhet. Du tar lånet utan att ställa någon säkerhet, som du gör när du till exempel tar ett bolån. Du lånar en summa pengar som du får utbetald, och du betalar tillbaka lånet enligt en betalningsplan med en fastställd slutdag då hela lånet ska vara återbetalt.

Flera andra typer av konsumtionslån

Rak amortering och annuitetslån

Det finns två återbetalningsmetoder för att betala tillbaka ett konsumtionslån. Det är antingen ett lån som du återbetalar med rak amortering, eller ett annuitetslån.

Långivarna använder sig av olika amorteringsmodeller

Ränta

Räntan på ett konsumtionslån varierar ganska mycket mellan olika långivare. Dessutom tillämpas ofta individuella räntor beroende på din kreditvärdighet. Räntan på ett konsumtionslån brukar därför i reklamen anges som en ”från”-ränta, eller som ett spann, ”från x % till x % ränta”. Vilken räntesats du får bestämmer långivaren efter att ha gjort kreditprövningen.

Fri räntesättning, men i vissa fall finns räntetak

Se upp med långa återbetalningstider

Hur dyrt ditt lån totalt blir innan du har betalat tillbaka allt beror på hur hög räntan är, och vilka eventuella avgifter som tillkommer. För att jämföra olika lån ska du titta på den effektiva räntan. Där ingår både det som kallas ”ränta” och alla tillkommande avgifter. Den effektiva räntan visar därför alla kostnader för lånet, uttryckt som en årlig räntesats.

Titta på den totala kostnaden för lånet