Särskilda regler för högkostnadskrediter

Det finns särskilda regler om bland annat maxränta och kostnadstak för så kallade högkostnadskrediter

För de flesta lån och krediter gäller att långivare själva får bestämma hur hög räntan får vara och vilka slags avgifter de kan ta ut. Men för vissa lån, så kallade högkostnadskrediter, gäller sedan den 1 september 2018 särskilda regler för hur hög räntan och olika tillkommande kostnader får vara:

  • Den nominella räntan får högst vara 40 procentenheter över referensräntan.
  • Dröjsmålsräntan får också högst vara 40 procentenheter över referensräntan.
  • Den totala kostnaden för lånet får högst vara lånebeloppet gånger två, det vill säga dubbla lånebeloppet.
  • Om låntagaren är sen med att betala är det inte tillåtet att ta ut engångsavgifter som dröjsmålsavgift eller förseningsavgift - enbart dröjsmålsränta. Påminnelseavgifter och inkassoavgifter är tillåtna men ingår i kostnadstaket.
  • Lånet får enbart förlängas en gång.
  • Företagen ska följa särskilda måttfullhetsregler i marknadsföringen.
  • Den effektiva räntan har inget räntetak,

Lyssna på bank- och finanspodden om konsumtionslån och högkostnadskrediter.

Vad är en högkostnadskredit

En högkostnadskredit är ett lån där den effektiva räntan är minst 30 procentenheter högre än den så kallade referensräntan.

Referensränta

Undantag

Lån och krediter med en effektiv ränta under referensräntan + 30 procentenheter är inte högkostnadskrediter. Då gäller inget räntetak eller kostnadstak.

Gäller inte bolån och kreditköp

Maxränta på 40 procent

Det finns en gräns för hur hög nominell ränta en långivare får ta ut för en högkostnadskredit. Maxränta är en ränta på 40 procentenheter över referensräntan.

Aktuell referensränta

Maxtak för dröjsmålsränta

Det finns en maxgräns även för dröjsmålsränta. En högkostnadskredit får högst ha en dröjsmålsränta på 40 procentenheter över referensräntan.

Inga andra avgifter än dröjsmålsränta

Kostnadstak

Kostnadstaket för en högkostnadskredit innebär att du som mest kan bli skyldig att betala tillbaka ett belopp som är dubbelt så stort som det du lånar.

Vad ingår i kostnadstaket
Vad ingår inte i kostnadstaket

Förbjudet att förlänga krediten mer än en gång

Enligt de nya reglerna är det inte tillåtet att förlänga en högkostnadskredit mer än en gång. Du kan alltså bli erbjuden en förlängning av lånet mot en förlängningsavgift eller liknande vid ett tillfälle, men inte flera gånger.

Ny kredit är också förlängning
Ny kredit hos närstående bolag

Tvingande regler

Reglerna om högkostnadskrediter står i konsumentkreditlagen. Det innebär att företagen är tvingade att följa reglerna. Om långivaren tillämpar ett villkor som strider mot reglerna gäller det inte.

Gäller avtal efter 1 september 2018