Särskilda regler för högkostnadskrediter

Det finns särskilda regler om bland annat maxränta och kostnadstak för så kallade högkostnadskrediter

För de flesta lån och krediter gäller att långivare själva får bestämma hur hög räntan får vara och vilka slags avgifter de kan ta ut. Men för vissa lån, så kallade högkostnadskrediter, gäller sedan den 1 september 2018 särskilda regler för hur hög räntan och olika tillkommande kostnader får vara:

  • Räntan får högst vara 40 procent över referensräntan.
  • Dröjsmålsräntan får också högst vara 40 procent över referensräntan.
  • Den totala kostnaden för lånet får högst vara lånebeloppet gånger två, det vill säga dubbla lånebeloppet.
  • Inga andra avgifter än dröjsmålsränta får tas ut om låntagaren är sen med sin återbetalning.
  • Lånet får enbart förlängas en gång.
  • Företagen ska följa särskilda måttfullhetsregler i marknadsföringen.

Lyssna på bank- och finanspodden om konsumtionslån och högkostnadskrediter.

Vad är en högkostnadskredit

En högkostnadskredit är ett lån där den effektiva räntan är minst 30 procent högre än den så kallade referensräntan.

Referensränta
Effektiv ränta

Undantag

Lån och krediter med en effektiv ränta under referensräntan + 30 procent är inte högkostnadskrediter. Då gäller inte något krav på till exempel maximal dröjsmålsränta eller något kostnadstak.

Gäller inte bolån och kreditköp

Maxränta på 40 procent

Det finns en gräns för hur hög ränta en långivare får ta ut för en högkostnadskredit. Maxränta är en ränta på 40 procent över referensräntan.

Kopplingen till referensräntan beror på att maxräntan ska vara flexibel och ta hänsyn till det allmänna ränteläget.

Aktuell referensränta

Maxtak för dröjsmålsränta

Det finns en maxgräns även för dröjsmålsränta. En högkostnadskredit får högst ha en dröjsmålsränta på 40 procent över referensräntan.

Inga andra avgifter än dröjsmålsränta

Kostnadstak

Kostnadstaket för en högkostnadskredit innebär att du som mest kan bli skyldig att betala ett belopp som är lika stort som lånebeloppet i ränta och andra kostnader.

Om lånet exempelvis är 15 000 kr ska du totalt inte behöva betala tillbaka mer än 30 000 kr.

Vad ingår i kostnadstaket
Vad ingår inte i kostnadstaket

Förbjudet att förlänga krediten mer än en gång

Enligt de nya reglerna är det inte tillåtet att förlänga en högkostnadskredit mer än en gång. Du kan alltså bli erbjuden en förlängning av lånet mot en förlängningsavgift eller liknande vid ett tillfälle, men inte flera gånger.

Ny kredit är också förlängning
Ny kredit hos närstående bolag

Tvingande regler

Reglerna om högkostnadskrediter står i konsumentkreditlagen. Det innebär att företagen är tvingade att följa reglerna. Om långivaren tillämpar ett villkor som strider mot reglerna gäller det inte.

Gäller avtal efter 1 september 2018