Avgifter för banktjänster

För att hitta vilka banktjänster som passar dig bäst bör du börja med att se över dina behov. Därefter kan du jämföra vad de kostar hos olika banker och andra betaltjänstföretag. På vår webbplats hittar du två olika jämförelser av avgifter för vanliga banktjänster.

Det finns inga lagregler om hur mycket betalt en bank eller något annat finansiellt företag får ta för sina tjänster. Grundregeln är att prissättningen av banktjänster är fri. Det är du som avgör om tjänsten är prisvärd. Alla priser som banken tillämpar på sina tjänster ska finnas lätt tillgängliga.

Rimliga avgifter för betalkonton

Prissättningen av så kallade betalkonton med grundläggande funktioner är det enda undantaget från den grundregeln. Priset för ett sådant konto ska vara rimligt med hänsyn till den allmänna kostnadsnivån, och vad sådana konton brukar kosta, i medlemsstaten.

En förutsättning för att banken ska kunna ta ut en avgift för en tjänst är att du har fått information om avgiften i förväg. Informationen kan lämnas till exempel i kontoavtalet eller i en prislista.

Att tänka på

  • Välj banktjänster som bäst passar dina behov. Vill du till exempel ha ett  fysiskt bankkontor nära dig?
  • Om du har till exempel sparande i en bank kan det ge lägre avgifter på andra tjänster.
  • Vi har två olika jämförelser av avgifter för banktjänster. Den senaste jämför betaltjänster enligt EU-standard. Jämförelserna överlappar varandra vad gäller att betala räkningar via giro och brevgiro och i att göra enstaka och stående överföringar. 
Jämför avgifter

Jämför betaltjänster – en jämförelse enligt EU-standard

I Jämför betaltjänster hittar du pris på 14 vanliga betaltjänster. De flesta betaltjänsterna ingår i betalkonton med grundläggande funktioner som alla som bor i Sverige i princip har rätt till. 

Jämför betaltjänster är en jämförelse som är resultatet av ett EU-direktiv med syfte att jämföra avgifter för betalkonton och dess vanligaste tjänster. Där hittar du priset för 14 olika vanliga betaltjänster som banker och andra betaltjänstföretag erbjuder sina kunder, till exempel att göra en överföring mellan olika banker, att göra automatuttag i och utanför Sverige och att betala med Swish.

Du kan också jämföra vad det kostar att öppna ett betalkonto och ha ett vanligt bankkort. De flesta betaltjänsterna i jämförelsen ingår i betalkonton med grundläggande funktioner som alla som bor i Sverige i princip har rätt till. Läs mer om Rätt till betalkonto.

EU bestämmer vilka tjänster som ska jämföras

Från den 31 oktober 2018 är betaltjänstföretag, alltså banker och kreditmarknadsbolag, skyldiga att rapportera till Finansinspektionen (FI) vilka avgifter de tar ut för olika typer av betaltjänster till konsumenter.

Jämförelsen visar företagets lägsta avgift
Avgifterna via Finansinspektionen

Vanliga frågor

Får butiken ta ut en avgift när jag betalar med kort?

En betalningsmottagare (exempelvis en butik) får inte ta ut en särskild avgift för att du betalar med kort. Denna bestämmelse gäller inte i alla länder, därför är det inte säkert att förbudet gäller exempelvis för ett flygbolag som bedriver sin verksamhet från ett annat land. Inte heller auktionsföretag som köper och säljer i så kallad kommission omfattas av förbudet mot att ta ut en avgift vid kortbetalning.

Jag har sagt upp min banktjänst. Kan jag få tillbaka årsavgiften?

Om du säger upp ditt avtal med banken och har betalt en avgift i förskott så har du rätt att få tillbaka den del som avser resterande avtalstid.

Min bank har börjat ta en avgift för en tjänst som tidigare var kostnadsfri, får banken det?

Ja, så länge som banken i god tid har informerat dig om avgiften.

Läs också om