Motorcykelförsäkringar

När du äger en motorcykel måste du ha en trafikförsäkring. Du kan skydda din mc genom att teckna en halv- eller helförsäkring.

Alla motorcyklar som inte är avställda ska vara trafikförsäkrade. Trafikförsäkringen är obligatorisk och den ersätter alla personskador samt sakskador som du orsakar andra i trafik med motorcykeln. Den ersätter däremot inga skador på din egen mc.

Att tänka på

  • För att få ersättning för skador på motorcykelns kaross behöver du en helförsäkring.
  • Om din mc inte förvaras inlåst på natten kan du få lägre ersättning vid stöld. 
  • I halv- och helförsäkringar ingår ett rättsskydd. Det kan ersätta kostnader som uppstår om du hamnar i tvist om en personskada.

Vad ingår i en mc-försäkring?

En mc-försäkring innehåller alltid trafikförsäkring. Den är obligatorisk och ger ersättning för personskador, skador på skyddsutrustning och andra saker som orsakats av motorcykeln. Om du vill ha ett skydd som gäller för skador på din egen mc ska du teckna en halv- eller helförsäkring. 

Innehållet i mc-försäkringar är ganska lika. Det som skiljer försäkringarna åt är framför allt vilken ersättning du kan få för olika skadehändelser. En del bolag har lagt till ett extra skydd till den vanliga hel- eller halvförsäkringen. Några försäkringsbolag erbjuder ett stort försäkringspaket medan andra har en standardförsäkring och olika tillägg som du själv väljer. 

Halvförsäkringar innehåller trafik-, stöld-, brand-, glas-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. I en del försäkringar ingår också maskinskada samt allrisk.

Helförsäkringar består av halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen gäller för skador på motorcykeln som uppstått vid en trafikolycka, någon annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

Trafikförsäkring

Det är obligatoriskt att ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter alla personskador oavsett vem som har orsakat skadorna. Den ersätter också skador på egendom som föraren har orsakat med motorcykeln. Självrisken är ofta 1 000 kronor.

Personskador
Skador på egendom

Halvförsäkring

En halvförsäkring för motorcykel innehåller vanligen förutom trafikförsäkring även allrisk-, stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring.

Allrisk
Brand
Glas
Maskin och elektronik
Räddning
Rättsskydd
Stöld

Helförsäkring

En helförsäkring ger det mest heltäckande skyddet för din mc. Den har samma innehåll som en halvförsäkring, inklusive trafikförsäkring, samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på din motorcykel som orsakats av en trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

Vagnskada

Tilläggsförsäkringar

Här kan du läsa mer om tillägg som går att teckna till motorcykelförsäkringar.

Assistans

Externa webbplatser

Advokatsamfundet - Sök advokat

Vanliga frågor

Jag har ställt av min MC men försäkringsbolaget återbetalar inte premien för avställningsperioden. Varför inte?

MC-försäkringar är ofta så kallade årsförsäkringar vilket innebär att bindningstiden är ett helt år men att premien på försäkringen är beräknad efter att motorcykeln inte används under hela året. Därför får du inte heller tillbaka någon försäkringspremie även om du ställer av din mc under en del av året.

Försäkringsbolaget hänvisade mig till en MC-verkstad som gjorde ett dåligt jobb. Ansvarar försäkringsbolaget?

Oftast anses mc-ägaren vara beställare av reparationen även om det är försäkringsbolaget som betalar reparationskostnaden. En felaktig reparation ska enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av verkstaden.

Du har också rätt till ersättning av verkstaden för merkostnader som du drabbats av på grund av det dåligt utförda arbetet. Du kan till exempel begära ersättning för kostnader för resor till och från verkstaden och bärgningskostnader. Om du drabbas av löneavdrag kan du även ha rätt till ersättning för inkomstförlust.

Har jag rätt att få kontant ersättning för min stulna mc?

Nej, enligt villkoren har försäkringsbolaget rätt att avgöra ersättningsform, d v s om fordonet ska ersättas kontant eller med inköp av likadant eller närmast motsvarande fordon. De kan alltså kräva att du skaffar en ny mc.

När det gäller just motorcyklar men även när det gäller mopeder och terrängfordon är det mycket vanligt att försäkringsbolagen inte betalar ut kontanter utan kräver att man återanskaffar fordonet.