Motorcykelförsäkringar

När du äger en motorcykel måste du ha en trafikförsäkring. Du kan skydda din mc genom att teckna en halv- eller helförsäkring.

Alla motorcyklar som inte är avställda ska vara trafikförsäkrade. Trafikförsäkringen är obligatorisk och den ersätter alla personskador samt sakskador som du orsakar andra i trafik med motorcykeln. Den ersätter däremot inga skador på din egen mc.

Halvförsäkringar innehåller trafik-, stöld-, brand-, glas-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. I en del försäkringar ingår också maskinskada.

Helförsäkringar består av halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen gäller för skador på motorcykeln som uppstått vid en trafikolycka, någon annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

Att tänka på

  • För att få ersättning för skador på motorcykelns kaross behöver du en helförsäkring.
  • Försäkringsbolaget avgör om din mc repareras eller om du får kontant ersättning.
  • Om din mc inte förvaras inlåst på natten kan du få lägre ersättning vid stöld. 
  • I halv- och helförsäkringar ingår ett rättsskydd. Det kan ersätta kostnader som uppstår om du hamnar i tvist om en personskada.
  • Rättsskyddets maxbelopp är ofta lägre i motorcykelförsäkringar än det är i bilförsäkringar. 

Att välja mc-försäkring

Ska man välja helförsäkring, halvförsäkring eller bara trafikförsäkring för sin motorcykel? Det beror bland annat på värdet, och se upp för att ha för låg omfattning.

Motorcykelförsäkringar är generellt ganska lika men inte identiska. Du ska välja vilken omfattning på försäkring du vill ha. Sedan kan du jämföra försäkringarnas innehåll, pris och försäkringsbolagets kundnöjdhet.

Hel-, halv- eller trafik

Om du ska välja hel, halv- eller trafikförsäkring beror på hur ny motorcykeln är och hur mycket den är värd. Går du ned från helförsäkring till halvförsäkring eller bara trafikförsäkring är det viktigt att du vet vilken ersättning du går miste om, om något händer. Ditt viktigaste val är alltså mellan helförsäkring, halvförsäkring eller trafik, men sedan finns även skillnader i försäkringsbolagens produkter.

Välja hel- halv eller trafik?
Vad kan du missa?
Vilket bolag och produkt?

Vanliga frågor

Jag har ställt av min MC men försäkringsbolaget återbetalar inte premien för avställningsperioden. Varför inte?

MC-försäkringar är ofta så kallade årsförsäkringar vilket innebär att bindningstiden är ett helt år men att premien på försäkringen är beräknad efter att motorcykeln inte används under hela året. Därför får du inte heller tillbaka någon försäkringspremie även om du ställer av din mc under en del av året.

Försäkringsbolaget hänvisade mig till en MC-verkstad som gjorde ett dåligt jobb. Ansvarar försäkringsbolaget?

Oftast anses mc-ägaren vara beställare av reparationen även om det är försäkringsbolaget som betalar reparationskostnaden. En felaktig reparation ska enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av verkstaden.

Du har också rätt till ersättning av verkstaden för merkostnader som du drabbats av på grund av det dåligt utförda arbetet. Du kan till exempel begära ersättning för kostnader för resor till och från verkstaden och bärgningskostnader. Om du drabbas av löneavdrag kan du även ha rätt till ersättning för inkomstförlust.

Har jag rätt att få kontant ersättning för min stulna mc?

Nej, enligt villkoren har försäkringsbolaget rätt att avgöra ersättningsform, d v s om fordonet ska ersättas kontant eller med inköp av likadant eller närmast motsvarande fordon. De kan alltså kräva att du skaffar en ny mc.

När det gäller just motorcyklar men även när det gäller mopeder och terrängfordon är det mycket vanligt att försäkringsbolagen inte betalar ut kontanter utan kräver att man återanskaffar fordonet.