Motorcykelförsäkringar

När du äger en motorcykel måste du ha en trafikförsäkring. Du kan skydda din mc genom att teckna en halv- eller helförsäkring.

Alla motorcyklar som inte är avställda ska vara trafikförsäkrade. Trafikförsäkringen är obligatorisk och den ersätter alla personskador samt sakskador som du orsakar andra i trafik med motorcykeln. Den ersätter däremot inga skador på din egen mc.

Att tänka på

  • För att få ersättning för skador på motorcykelns kaross behöver du en helförsäkring.
  • Om din mc inte förvaras inlåst på natten kan du få lägre ersättning vid stöld. 
  • I halv- och helförsäkringar ingår ett rättsskydd. Det kan ersätta kostnader som uppstår om du hamnar i tvist om en personskada.

Regler och fakta om mc-försäkringar

Här finns samlad fakta om premieberäkning, bindningstid, årsförsäkring, försäkrat intresse och  avställning med mera. 

Läs mer om när du kan säga upp din mc-försäkring, vad begreppet försäkrat intresse innebär, hur premien beräknas för en mc-försäkring, hur du ställer av din mc samt vad som skiljer en årsförsäkring från en vanlig mc-försäkring med mera.

Så beräknas premien

Det är flera faktorer som avgör vilket pris du får betala för din motorcykelförsäkring. Här går vi igenom några vanliga frågor som påverkar hur stor försäkringspremien blir. Premiens storlek avgörs av hur stor risken är att din mc skadas eller att du skadar någon annan med den.

Ägare 
MC
Övrigt

När kan du säga upp din mc-försäkring?

Här finns information om när du kan säga upp försäkringen för din mc.

Ett års bindningstid
Om försäkringsbehovet upphör

Årsförsäkring för mc

Här finns information om vad som är speciellt med en året-runt-försäkring för motorcykel.

Ettårig utan förändring vid avställning
Om du säljer din mc

Avställningsförsäkring

Här finns information om vad en avställningsförsäkring är och hur du gör för att ställa av din motorcykel.

Avställningsförsäkring
Ställa av din mc
Kör inte en avställd mc

Försäkrat intresse - vem äger motorcykeln?

Försäkringsbolaget kan neka att betala ut ersättning för en skada om det inte är försäkringstagaren som är den verklige ägaren och den som använder motorcykeln mest.

Ägare
Brukare
Bevisning
Vem kan ompröva beslutet?

Vanliga frågor

Jag har ställt av min MC men försäkringsbolaget återbetalar inte premien för avställningsperioden. Varför inte?

MC-försäkringar är ofta så kallade årsförsäkringar vilket innebär att bindningstiden är ett helt år men att premien på försäkringen är beräknad efter att motorcykeln inte används under hela året. Därför får du inte heller tillbaka någon försäkringspremie även om du ställer av din mc under en del av året.

Försäkringsbolaget hänvisade mig till en MC-verkstad som gjorde ett dåligt jobb. Ansvarar försäkringsbolaget?

Oftast anses mc-ägaren vara beställare av reparationen även om det är försäkringsbolaget som betalar reparationskostnaden. En felaktig reparation ska enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av verkstaden.

Du har också rätt till ersättning av verkstaden för merkostnader som du drabbats av på grund av det dåligt utförda arbetet. Du kan till exempel begära ersättning för kostnader för resor till och från verkstaden och bärgningskostnader. Om du drabbas av löneavdrag kan du även ha rätt till ersättning för inkomstförlust.

Har jag rätt att få kontant ersättning för min stulna mc?

Nej, enligt villkoren har försäkringsbolaget rätt att avgöra ersättningsform, d v s om fordonet ska ersättas kontant eller med inköp av likadant eller närmast motsvarande fordon. De kan alltså kräva att du skaffar en ny mc.

När det gäller just motorcyklar men även när det gäller mopeder och terrängfordon är det mycket vanligt att försäkringsbolagen inte betalar ut kontanter utan kräver att man återanskaffar fordonet.