Båtförsäkringar

För normalstora familjebåtar behöver du teckna en särskild båtförsäkring. För mindre motorbåtar räcker det hos flera försäkringsbolag med ett tillägg till din hemförsäkring.

En båtförsäkring ger ersättning för olika skador som till exempel brand och för stöld. En mycket viktig del i båtförsäkringen är ansvarsskyddet. Det ger ersättning om du blir krävd på skadestånd. Om du till exempel råkar köra på en person så kan skadeståndskravet bli mycket högt.

Nästan alla båtförsäkringar ersätter även sjöskador, det vill säga om du går på grund, kör på något eller båten sjunker. 

Att tänka på

  • Kontrollera maxbeloppet för ansvarsskydd. Det ska täcka skadeståndskrav mot dig som kan bli mycket höga om du orsakar en olycka.
  • För att få ersättning för maskinskada krävs ofta en tilläggsförsäkring eller en större försäkring.
  • Om du hyr ut din båt behöver du ofta köpa ett tillägg eller ha en mer omfattande båtförsäkring.
  • Lyssna på Försäkringspoddens avsnitt om båtförsäkringar.
Jämför båtförsäkringar

Vad ingår?

Förutom ansvarsskyddet brukar en vanlig båtförsäkring omfatta sjöskador, transport- och uppläggningsskador, stöld, skadegörelse och brandskador.

Det krävs ofta en tilläggsförsäkring eller mer omfattande försäkring för följande moment:

  • Maskinskada
  • Assistans
  • Allrisk
  • Olycksfall
  • Semesteravbrott
  • Uthyrning

Har du en båt som inte är värd så mycket kan du hos en del försäkringsbolag välja att endast teckna en ansvarsförsäkring. 

I många fall, som till exempel vid stöld och sjöskador, måste du ha uppfyllt vissa aktsamhetskrav för att du ska få full ersättning från båtförsäkringen.

Sjöskador
Stöld och skadegörelse
Motorstöld
Spårsändare
Brandskador
Maskinskador

Vanliga frågor

Min utombordsmotor var inte fastbultad när den blev stulen. Nu får jag inte full ersättning från försäkringsbolaget. Vad gäller?

I försäkringsvillkoren finns aktsamhetskrav som bland annat säger att en utombordsmotor ska vara låst med godkänt lås. Beroende på effekt kan den också behöva vara fastbultad (fast monterad) för att ersättas. 

Om du inte uppfyllt aktsamhetskravet minskas ersättningen. Normalt minskas ersättningen med 25% eller 50% men den kan också helt utebli beroende på graden av oaktsamhet.

Den jag hyrde ut båten till stal den. Gäller min båtförsäkring?

Nej, du får ingen ersättning från din vanliga båtförsäkring om den som hyr båten försvinner med den. Eftersom det är du själv som har lämnat över båten räknas det inte som stöld i försäkringsvillkorets mening.

Om du ska hyra ut din båt bör du kontakta försäkringsbolaget för att kontrollera om du behöver teckna en tilläggsförsäkring som gäller vid uthyrning.

Vad skiljer båtens ansvarsförsäkring från bilens trafikförsäkring?

Som bilförare har du strikt ansvar, vilket innebär att alla skador som uppstår till följd av trafik ska ersättas. I regel bryr man sig inte om vem som vållat skadan.

När det gäller båtar så finns däremot inget strikt ansvar, utan då gäller skadeståndslagen. För att du ska få skadeståndsersättning vid en båtolycka krävs att du kan visa att den du riktar kravet mot, har varit vårdslös.

Varvet som reparerade båten gjorde ett dåligt arbete men mitt försäkringsbolag vill inte ersätta en ny reparation.

Oftast anses du som båtägare vara beställare av en reparation även om det är försäkringsbolaget som anvisar ett varv och betalar för reparationen. En felaktig reparation ska emellertid enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av varvet.

Du kan också ha rätt till ersättning av varvet för merkostnader som du drabbats av på grund av det dåligt utförda arbetet.