Jämför båtförsäkringar

Är du båtägare så behöver du försäkra din båt. En båtförsäkring kan ge ersättning för många skador och stölder. Men viktigast är ansvarsskyddet som kan täcka skadeståndskrav om du orsakar en person- eller sakskada. Ofta kan en försäkring utökas med tillägg och många försäkringsbolag har paket i flera nivåer. 

Är du båtägare så behöver du försäkra din båt. En båtförsäkring kan ge ersättning för många skador och stölder. Men viktigast är ansvarsskyddet som kan täcka skadeståndskrav om du orsakar en person- eller sakskada. Ofta kan en försäkring utökas med tillägg och många försäkringsbolag har paket i flera nivåer. 

Jämför villkor

Detaljerad jämförelse av villkoren för viktigt innehåll. Ersätts det eller inte? Med hur mycket? Du kan själv filtrera fram vad du vill titta närmare på och till exempel ställa två bolags villkor mot varandra.

Oberoende bedömning av båtförsäkringar

Vi jämför försäkringar för normalstora familjebåtar, inte för mindre båtar, som ofta kan försäkras via en hemförsäkring. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag på marknaden. Några enstaka bolag är inte med i jämförelsen på grund av att nödvändiga uppgifter saknas. 

Det finns viktiga skillnader i båtförsäkringar, både i omfattning och innehåll. Försäkringsbolagen erbjuder olika basförsäkringar som ofta kan utökas med tillägg, eller paket i flera nivåer.

Titta särskilt på:

  • Ansvarsskyddet: Ska täcka höga skadeståndskrav. Kontrollera om maxbeloppet är tillräckligt högt.
  • Sjöskada som grundstötning mm: Ingår oftast men inte alltid.
  • Maskinskada: Ingår sällan, som regel behövs tillägg.
  • Assistans: Ingår i många fall utom i några basförsäkringar.
  • Olycksfallsförsäkring för förare och passagerare: Kan ingå i en mer omfattande försäkring eller tilläggsförsäkring.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss.