Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Skadestånd för person- och sakskador

I försäkringssammanhang är det främst person- och sakskador som du kan bli ansvarig för och därmed skadeståndsskyldig. 

Personskador är skador som medför fysiskt eller psykiskt lidande. Sakskador är skador på egendom som till exempel fastigheter och lösa föremål.

Tanken med skadestånd är att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som före skadan. Skadeståndets storlek ska därför motsvara värdet på den egendom som förstörts. Det kan antingen motsvara kostnaden för att reparera det som skadats eller, om det inte går, ersätta kostnaderna för att köpa ett liknande föremål.

För att beräkna skadeståndets storlek vid personskador använder man sig som regel av standardiserade beräkningsmetoder.

Hur beräknas skadeståndet? 

I skadeståndslagen finns regler om hur skadeståndet ska beräknas. Det finns även skadeståndsregler i vissa speciallagar, som då har företräde framför skadeståndslagen. Några exempel på speciallagar är

  • hyreslagen
  • bostadsrättsslagen
  • trafikskadelagen
  • lagen om tillsyn över hundar och katter.

Skadevållare och skadelidande

Oavsett om du blivit krävd på skadestånd eller vill ha skadestånd, ska du alltid anmäla händelsen till ditt eget försäkringsbolag. De utreder ansvarsfrågan.

Skadevållare
Skadelidande