Båtförsäkringar

Har du båt är det viktigt att du försäkrar den. En båtförsäkring kan ersätta vissa skador och stölder. Försäkringen kan också betala om du blir skadeståndsskyldig efter att ha orsakat en person- eller sakskada.

Båtförsäkringen ersätter vanligtvis skador som uppstått genom en så kallad "plötslig och oförutsedd och utifrån kommande händelse". Det gäller inte bara när båten ligger i sjön utan också när den sjösätts, torrsätts och när båten står på land.

Att tänka på

  • I en båtförsäkring är det viktigt att du har ett ansvarsskydd som kan hjälpa dig om du skulle bli krävd på skadestånd för till exempel en personsskada. 
  • Vill du hyra ut din båt eller vill du delta i kappseglingar eller motortävlingar gäller försäkringen ibland bara med begränsningar och ibland inte alls.
  • I många skador, till exempel i de flesta stöld- och sjöskador, måste du ha uppfyllt vissa aktsamhetskrav för att du ska få full ersättning. 

Ansvarsskydd och rättskydd

Det är viktigt att du har ett ansvarsskydd så att du får hjälp att betala om du skulle bli skadeståndsskyldig mot någon. Det är också viktigt att du har ett rättsskydd som båtägare.

Ansvarsskydd och rättsskydd ska ingå i alla båtförsäkringars grundförsäkring och inte vara ett valbart tillägg. Det är särskilt viktigt att du har ett ansvarsskydd som båtägare. Du kan bli skadeståndsskyldig med höga belopp och av flera skäl. Till exempel om din båt skulle välta på grund av bristande uppallning och orsaka skador på båten bredvid, eller om du skulle agera vårdslöst på sjön och vålla en personskada. Ditt försäkringsbolag kan då utreda och betala ut skadeståndet i den ansvarsförsäkring som ingår i båtförsäkringen.

Båtförsäkringens rättsskydd kan ersätta dina advokatkostnader om du skulle hamna i en rättslig tvist. Rättskyddet kan du behöva i flera situationer, till exempel redan om ditt köp av båten blir tvistigt eller om du måste tvista mot ett båtvarv som har misskött sina åtaganden. Maxbeloppen i rättskyddet varierar men ligger vanligen mellan 100 000 – 200 000 kr och din självrisk är oftast 20 procent.

Vanliga frågor

Min utombordsmotor var inte fastbultad när den blev stulen. Nu får jag inte full ersättning från försäkringsbolaget. Vad gäller?

I försäkringsvillkoren finns aktsamhetskrav som bland annat säger att en utombordsmotor ska vara låst med godkänt lås. Beroende på effekt kan den också behöva vara fastbultad (fast monterad) för att ersättas. 

Om du inte uppfyllt aktsamhetskravet minskas ersättningen. Normalt minskas ersättningen med 25% eller 50% men den kan också helt utebli beroende på graden av oaktsamhet.

Den jag hyrde ut båten till stal den. Gäller min båtförsäkring?

Nej, du får ingen ersättning från din vanliga båtförsäkring om den som hyr båten försvinner med den. Eftersom det är du själv som har lämnat över båten räknas det inte som stöld i försäkringsvillkorets mening.

Om du ska hyra ut din båt bör du kontakta försäkringsbolaget för att kontrollera om du behöver teckna en tilläggsförsäkring som gäller vid uthyrning.

Varvet som reparerade båten gjorde ett dåligt arbete men mitt försäkringsbolag vill inte ersätta en ny reparation.

Oftast anses du som båtägare vara beställare av en reparation även om det är försäkringsbolaget som anvisar ett varv och betalar för reparationen. En felaktig reparation ska emellertid enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av varvet.

Du kan också ha rätt till ersättning av varvet för merkostnader som du drabbats av på grund av det dåligt utförda arbetet.