Båtförsäkringar

Har du båt är det viktigt att du försäkrar den. En båtförsäkring kan ersätta vissa skador och stölder. Försäkringen kan också betala om du blir skadeståndsskyldig efter att ha orsakat en person- eller sakskada.

Båtförsäkringen ersätter vanligtvis skador som uppstått genom en så kallad "plötslig och oförutsedd och utifrån kommande händelse". Det gäller inte bara när båten ligger i sjön utan också när den sjösätts, torrsätts och när båten står på land.

Att tänka på

  • I en båtförsäkring är det viktigt att du har ett ansvarsskydd som kan hjälpa dig om du skulle bli krävd på skadestånd för till exempel en personsskada. 
  • Vill du hyra ut din båt eller vill du delta i kappseglingar eller motortävlingar gäller försäkringen ibland bara med begränsningar och ibland inte alls.
  • I många skador, till exempel i de flesta stöld- och sjöskador, måste du ha uppfyllt vissa aktsamhetskrav för att du ska få full ersättning. 

Aktsamhetskrav / säkerhetsföreskrifter

Vilka skador som ersätts kan variera mellan olika båtförsäkringar men alla försäkringsbolag tillämpar principen att du måste ha följt deras aktsamhetskrav / säkerhetsföreskrifter för att få rätt till full ersättning för en skada.

Det finns till exempel alltid aktsamhetskrav på att du ska minska stöldrisken om du låter utombordsmotorn eller drevet sitta kvar över vintern. Kravet brukar vara att du då ska använda en viss typ av lås. Om du ändå får motorn stulen under vinterhalvåret, trots att du uppfyllde låskravet, är det vanligt att du får betala dubbel självrisk.

Om du låter båten ligga kvar i vattnet på vintern är det inte säkert att försäkringen gäller i alla delar och det är vanligt att du får betala en högre självrisk eftersom risken för vissa skador anses vara större.

Om du inte har följt aktsamhetskraven innebär det normalt att ersättningen för en skada minskas med 25 eller 50 %, eller helt uteblir.

Båtförsäkringarna ser olika ut och omfattningen varierar mellan bolagen. Kontrollera därför alltid med försäkringsvillkoren vad som gäller för just din försäkring och vilka aktsamhetskrav som försäkringsbolaget ställer för olika händelser.

Vanliga frågor

Min utombordsmotor var inte fastbultad när den blev stulen. Nu får jag inte full ersättning från försäkringsbolaget. Vad gäller?

I försäkringsvillkoren finns aktsamhetskrav som bland annat säger att en utombordsmotor ska vara låst med godkänt lås. Beroende på effekt kan den också behöva vara fastbultad (fast monterad) för att ersättas. 

Om du inte uppfyllt aktsamhetskravet minskas ersättningen. Normalt minskas ersättningen med 25% eller 50% men den kan också helt utebli beroende på graden av oaktsamhet.

Den jag hyrde ut båten till stal den. Gäller min båtförsäkring?

Nej, du får ingen ersättning från din vanliga båtförsäkring om den som hyr båten försvinner med den. Eftersom det är du själv som har lämnat över båten räknas det inte som stöld i försäkringsvillkorets mening.

Om du ska hyra ut din båt bör du kontakta försäkringsbolaget för att kontrollera om du behöver teckna en tilläggsförsäkring som gäller vid uthyrning.

Varvet som reparerade båten gjorde ett dåligt arbete men mitt försäkringsbolag vill inte ersätta en ny reparation.

Oftast anses du som båtägare vara beställare av en reparation även om det är försäkringsbolaget som anvisar ett varv och betalar för reparationen. En felaktig reparation ska emellertid enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av varvet.

Du kan också ha rätt till ersättning av varvet för merkostnader som du drabbats av på grund av det dåligt utförda arbetet.