Sjukvårdsförsäkring från jobbet

Många erbjuds en sjukvårdsförsäkring från jobbet. Det kallas för arbetsgivarbetald
sjukvårdsförsäkring och innebär att arbetsgivaren väljer vilket försäkringsbolag och vilken omfattning försäkringen har - och att arbetsgivaren betalar. Försäkringen kostar dig ingenting förutom en eventuell förmånsbeskattning.

Hur fungerar en sjukvårdsförsäkring?

En sjukvårdsförsäkring ger dig tillgång till kvalificerad sjukvårdsrådgivning och sjukvård. När du behöver använda försäkringen så kontaktar du ditt försäkringsbolag och gör en anmälan. Sedan hänvisar försäkringsbolaget dig vidare till en vårdgivare.

I många fall kan du få ersättning för till exempel mediciner och läkarbesök, det vill säga om du exempelvis har gått till vårdcentralen eller sjukgymnasten.

Du kan behöva betala en självrisk när du använt dig av försäkringen.

Premie och förmånsbeskattning av en sjukvårdsförsäkring

En arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring är en gruppförsäkring där premien betalas av arbetsgivaren.

Du som anställd blir förmånsbeskattad för försäkringen enligt regler som trädde i kraft den 1 juli 2018. Den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring beräknas till 60 procent av försäkringspremien.

Exempel på förmånsbeskattning

En sjukvårdsförsäkring med en premie på 4 000 kr per år har ett förmånsvärde på 60 % av premien. I det här exemplet blir det 2 400 kr. Om din marginalskatt är 30 % blir din förmånsskatt 720 kr per år. Sjukvårdsförsäkringen kostar dig 60 kr per månad och resterande del står din arbetsgivare för.

60 % av premien 4 000 kr = 2 400 kr 

2 400 kr x marginalskatt 30% = 720 kr per år

720 kr / 12 = 60 kr per månad