Om båtförsäkringar

Har du båt är det viktigt att du försäkrar den. En båtförsäkring innehåller flera delar som kan ge ersättning för olika typer av olyckshändelser eller stölder, till exempel om motorn blir stulen. En båtförsäkring kan också betala om du blir skadeståndsskyldig efter att ha orsakat en person- eller sakskada.

Försäkringsbolagen ersätter vanligtvis skador som uppstått genom en så kallad "plötslig och oförutsedd och utifrån kommande händelse". Det gäller inte bara när båten ligger i sjön utan också vid sjösättning, av- och påriggning, lyft med kran och liknande. Dessutom vid torrsättning, transport och när båten står stilla på land.

Det är vanligt att försäkringen gäller även om båten inte tas upp på land för vintern. Men försäkringsbolagen kan då ta ut en högre självrisk eftersom risken för vissa skador kan vara större.

Aktsamhetskrav

Försäkringsbolagen ställer ofta särskilda krav för att du ska kunna få din skada ersatt fullt ut. De brukar benämnas som aktsamhetskrav i försäkringsvillkoren. Till exempel finns det alltid krav på att du ska minska stöldrisken när du låter motorn och drevet sitta på över vintern. Kravet kan då vara att du ska använda en viss typ av lås. Om du får motorn stulen under vinterhalvåret är det vanligt att försäkringsbolagen kräver dubbel självrisk.

Försäkringarna ser olika ut och omfattningen varierar mellan bolagen. Kontrollera därför alltid vad som gäller för just din försäkring och vilka krav bolaget ställer för vissa händelser.

Rättsskydds- och ansvarsförsäkring ingår

Båtförsäkringens rättsskydd kan ersätta dina advokatkostnader om du skulle hamna i en rättslig tvist. Om din båt välter på grund av bristande uppallning och orsakar skador på till exempel en annan båt så kan du bli skadeståndsskyldig. Skadeståndet kan betalas ut från den ansvarsförsäkring som ingår i båtförsäkringen.

Var gäller försäkringen?

Om du ska göra en omfattande resa med båten bör du kontrollera att din båtförsäkring gäller för hela resrutten. I de flesta båtförsäkringar finns det möjlighet att utöka giltighetsområdet.

Det är vanligt att det står följande i villkoren:

  • Sverige, Danmark, Finland, Norge (och territorialvattnen söder om polcirkeln)
  • Östersjön med angränsande hav och vikar
  • Kattegatt och Skagerack (öster om linjen Hanstholm – Lindsnes).

Undantag för tävling och uthyrning?

Du som använder din båt för till exempel kappsegling bör undersöka så att det inte finns något undantag för det i försäkringen, till exempel att den inte gäller för olyckor under tävling.

Försäkringsbolagen kan också ha särskilda regler vid uthyrning.

Läs också om

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå