Om direktbetalning

När du ska betala på internet erbjuder företaget ibland direktbetalning. En direktbetalning innebär att pengar överförs från ditt konto till betalningsmottagarens konto. För att kunna göra en direktbetalning måste du ha internetbank med betalningstjänst.

En direktbetalning innebär att pengar omedelbart överförs från ditt konto till betalningsmottagarens konto. En sådan betalning är tekniskt "säker", men behöver inte innebära att produkten levereras i tid eller håller utlovad kvalitet. En direktbetalning är en förskottsbetalning, så om företaget till exempel skulle gå i konkurs eller av någon annan anledning inte leverera det du köpt så kan du inte ta tillbaka pengarna.

Missar du en försäkring genom direktbetalning?

Vissa konsumenter föredrar direktbetalning eftersom de då slipper använda sitt betalkort och ange sitt kortnummer. Men vad du som konsument också bör tänka på är att du då kan gå miste om till exempel försäkringar som kan ingå om du betalar med kort. Det här varierar mellan bankerna och du bör själv kontrollera hur det förhåller sig innan du betalar.

Kort och kredit kan ge större möjligheter att reklamera en betalning

Du kan ha något större möjligheter att i efterhand reklamera en genomförd betalning när du använt kort och inte gjort en direktbetalning.

Om du gör en direktbetalning och använder en kontokredit, det vill säga använder pengar som du lånar vid tillfället, har du också möjlighet att reklamera betalningen till kreditgivaren om du inte får någon leverans eller det visar vara fel i varan/tjänsten du köpt. Det beror på att konsumentkreditlagens 29 § gäller. Den innebär så kallat solidariskt ansvar för kreditgivaren..

Vanligt med tredjepartleverantörer

Det förekommer ofta att e-handlare använder sig av en tredjepartleverantör för direktbetalningar, en så kallad betalningsinitieringstjänst. Det innebär att e-handlaren slipper ha avtal med varje enskild bank för att kunna erbjuda direktbetalning till sina kunder.

För att den sortens direktbetalning ska fungera måste du r uttryckligen godkänna det när du loggar in i din internetbank . Tredjepartleverantören påbörjar direktbetalningen så fort de fått ditt godkännande och därmed tillgång till ditt bankkonto. Betalningsinitieringstjänster är en reglerad verksamhet under myndigheternas tillsyn. Läs mer om betalningsinitieringstjänster här.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå