2023-04-20 Blogg

Tips när du ska välja traditionell försäkring som pensionssparande

Hur ska du tänka om du väljer mellan olika traditionella försäkringar? Vilket försäkringsbolag ska få förvalta dina pensionspengar? Även om det är inte något lätt val eller finns några självklara svar, vill vi ge tips på några saker att undersöka innan du väljer.

Viktigt att jämföra

Om du tänker välja någon traditionell försäkring, vad ska du bedöma? Här är fem snabba tips!

 • Garanti?
  Tidigare var garantin kärnan i traditionellt förvaltade försäkringar. Garantierna har på senare år blivit relativt låga, men de ger ändå ett slags värdesäkring.

 • Avgifter?
  Låg avgift för förvaltningen är självklart bättre än hög, allt annat lika. Avgifterna är också något som du säkert vet har inverkan på hur ditt sparande utvecklas (de dras ju av från ditt kapital hela tiden). Vi har uppgift om totalkostnaden för olika bolags pensionsprodukter genom vårt jämförpris.

 • Historisk avkastning?
  Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Men när du väljer mellan olika förvaltare, måste det på något sätt vara relevant hur de lyckats de senaste 1, 3, 5 eller 10 åren. Vi har uppgifter om historisk avkastning 10 år tillbaka i våra jämförelser av villkor.

 • Aktuell placeringsinriktning?
  Vilken placeringsinriktning har försäkringsbolaget? Stämmer den med vad du tror på? Onoterade aktier, fastigheter, räntor, obligationer - vilken ”mix” och vilken investeringsfilosofi har de? Vad är deras tankar och håller du med om dem? Det bör finnas beskrivet på försäkringsbolagets webbplats.

 • Solvensgrad?
  Ta reda på hårda fakta, alltså hur pensionsbolaget ”mår”. Måttet visar vilken ekonomisk buffert försäkringsbolaget har för att kunna betala ut det de har lovat enligt försäkringsavtalen. Bör stå på deras webbplats.

Du kan även titta på hållbarhet i sparalternativen, även om det i dagsläget kan vara svårt att jämföra mellan olika bolag. Läs mer om Hållbarhet och pension här.

Hur du sedan ska väga ihop alla faktorer är inte självklart och det finns inget rätt svar. Allt handlar också om vad du tror om en framtida avkastning – vilket är oerhört svårt att veta. Men när ett sparalternativ t ex är upphandlat via kollektivavtal, dvs i någon mån är prispressat, kan avkastningen vara viktigare än avgifterna. I våra jämförelser kan du se ”avkastningsbehov”. Det visar hur mycket bättre en dyrare försäkring måste gå än en som har låga avgifter.

Ta hänsyn till missnöje och skandaler?

Det är bra att tänka igenom saker noga, att ha ett längre perspektiv, titta på helheten och inte agera i affekt. Samtidigt är pension och förvaltning av pengar en förtroendebransch. Det är rätt att bli upprörd över att miljarder kronor försvinner från ett sparkollektiv. Men du borde också bli upprörd om samma summa, eller mer, har ”försvunnit” i form av dålig avkastning under en längre tid.

Så klart är det ditt eget beslut men om du saknar förtroende för kapitalförvaltningen i ett bolag så är det ett starkt skäl till att välja ett annat bolag. I en traditionell försäkring överlåter du ju förvaltningen till försäkringsbolaget och då är det rationellt att välja en aktör som du har förtroende för på lång sikt. Särskilt om du kanske har din tjänstepension i ett bolag som du inte själv valt.

BAKGRUNDSFAKTA

Det är vanligt att konsumenter inte aktivt väljer något företag när de får sin tjänstepension. Då hamnar de i ett så kallat ickevalsalternativ, som är utvalt av parterna och i regel det billigaste alternativet. Men oavsett om det gäller en kollektivavtalad tjänstepension eller ett eget sparande kan du ofta välja mellan att spara i en fondförsäkring och traditionellt förvaltad försäkring. I en fondförsäkring väljer du själv fonder i bolagets fondutbud. I den senare sköter försäkringsbolaget placeringarna (i bl a fonder men också t ex fastigheter och liknande). Du får också någon form av garanti. Det är ett lite tryggare alternativ som brukar svänga mindre i värde. Den som vill ta mer risk, eller välja fonder själv, väljer en fondförsäkring. Generellt är aktieandelen (risknivån) högre i en fondförsäkring än i en traditionell försäkring. Den som vill ha lite mer trygghet väljer en traditionellt förvaltad försäkring.

Läs mer om

Om Gustav

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag heter Gustav Jonsson, och är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat lever jag ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.