Pensionsguiden

Efterlevandeskydd

Här kan du räkna ut vad det kostar att ha ett efterlevandeskydd i din tjänstepension. Ditt eget pensionskapital blir lägre om du har ett efterlevandeskydd men gör också att dina efterlevande kan få pengar från din pension. Du kan räkna ut kostnaden som arbetare (SAF-LO), tjänsteman (ITP), kommunal- och regionanställd (KAP-KL och AKAP-KL) eller statligt anställd (PA 16). Även anställda i kommunala företag ingår (PA-KFS 09)

Om du inte har något efterlevandeskydd får dina efterlevande inga pengar från din pensionsförsäkring om du avlider. Ett efterlevandeskydd kan ge dina anhöriga ersättning och finns i två former – återbetalningsskydd och familjeskydd.

Återbetalningsskydd innebär att allt du sparat går till dina efterlevande. Det är alltså beroende av hur mycket du har hunnit spara ihop. Familjeskyddet ger dem i stället ett på förhand fastställt belopp.

När tagit reda på kostnaden kan du jämföra den med exempelvis kostnaden för en livförsäkring (dödsfallsförsäkring) och se vad du tycker blir mest förmånligt.

Beräkna kostnaden för efterlevandeskydd

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå