Pensionsguiden

Efterlevandeskydd

Här kan du räkna ut kostnaden för efterlevandeskydd för din tjänstepension. Vi visar hur mycket lägre pensionskapitalet blir om du har ett efterlevandeskydd. Ett efterlevandeskydd gör att pengar går till dina efterlevande. Du kan räkna ut kostnaden som arbetare (SAF-LO), tjänsteman (ITP), kommunal- och regionanställd (KAP-KL och AKAP-KL) eller statligt anställd (PA 16). Även anställda i kommunala företag ingår (PA-KFS 09)

Om du inte har ett efterlevandeskydd får dina efterlevande inte några pengar från din pensionsförsäkring om du avlider. Ett efterlevandeskydd kan ge dina anhöriga ersättning och finns i två former – återbetalningsskydd och familjeskydd.

Återbetalningsskydd innebär att allt du sparat går till dina efterlevande. Det är alltså beroende av hur mycket du har hunnit spara ihop. Familjeskyddet ersätter istället dem med ett på förhand fastställt belopp.

När tagit reda på kostnaden kan du jämföra det med t.ex. vad en livförsäkring (dödsfallsförsäkring) hade kostat istället.

Beräkna kostnaden för efterlevandeskydd

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå