Pensionsguiden

Pensionsguiden - Start

Ju längre tid du har kvar till pensionen desto större påverkan har kostnaderna på ditt slutliga sparkapital. Pensionsguiden är fokuserad på vilka val du kan göra under spartiden, det vill säga tiden innan du går i pension. Till exempel hittar du beräkningsfunktioner som visar hur mycket försäkringsbolagen tar betalt för ditt försäkringssparande och jämförelser av avgifter och villkor i de fem största tjänstepensionsavtalen.

Pensionsguiden har flera funktioner för att utvärdera tjänstepensioner och eget sparande men du hittar också en jämförelse över hur stort belopp du kan få i månaden från din allmänna pension, det vill säga inkomstpensionen och premiepensionen.

Du kan påverka storleken på din pension men observera att du bara kan skaffa dig ett beslutsstöd med hjälp av Pensionsguiden; du kan till exempel inte genomföra en flytt av pensionskapitalet. Om du vill börja påverka din pension är det en bra början att först logga in på minpension.se och se hur du ligger till. Behöver du förklaring av olika begrepp inom pension kan du läsa i ordlistan Pensionstermer för konsumenter.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå