Ta hand om ett dödsbo

När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på. Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden.

Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.

Lyssna på Bank- och finanspodden om dödsbon - centrala begrepp och kontakten med banken.

Att tänka på

  • Banken stoppar inte stående överföringar eller autogiron
  • Skicka en s.k. engagemangsförfrågan till banken för att veta om den avlidne var kund där
  • Vissa banker tillåter inga transaktioner innan bouppteckningen är klar

Dödsbodelägarna ska sköta dödsboet gemensamt

De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna ska sköta dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om till exempel att betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta konton eller sälja värdepapper.

Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

Efter ett dödsfall

Direkt efter ett dödsfall är det inte säkert att man vet exakt vilka som är dödsbodelägare, det blir fastställt först vid bouppteckningen. Den första tiden måste någon tillfälligt ta hand om och vårda den avlidnes egendom. Det kan vara makan eller maken, sambon, en släkting eller någon annan som kände den avlidne väl som tar hand om sådant som inte kan vänta till bouppteckningen är klar. Det handlar exempelvis om att kontakta andra dödsbodelägare, ordna med begravningen och betala vissa räkningar.

Dödsfallsintyg och bouppteckning som legitimation
Vilka är dödsbodelägare?
Den avlidnes skulder
Vanliga räkningar kan ofta betalas
Bouppteckning
Dödsboanmälan
Bodelning före arvskifte
Arvskiftet - avsluta dödsboet
Ensam dödsbodelägare

Vanliga frågor

Kan jag ta över ett gemensamt lån?

Ja, det är möjligt i vissa fall. Kontakta er bank för ett rådgivande samtal och hitta en lösning som passar er. Om en av er vill bo kvar i er bostad och har möjlighet att stå för hela bolånet, så godtar banken det i de flesta fall.l De skriver då om skuldebrevet för bolånet. Banken gör en individuell bedömning i varje enskilt fall och är vanligtvis samarbetsvilliga och lösningsorienterade.