Hyra, låna eller dela en lägenhet, bil eller saker

Tjänster och appar som till exempel Airbnb, Hygglo, GoMore, Housecar och Snappcar gör det enkelt för privatpersoner att ingå avtal med varandra. Men svårare att veta vem som är konsument i lagens mening och därmed skyddad av konsumentlagstiftningen.

När privatpersoner hyr eller lånar saker, bilar eller boende av varandra kallas det för delningsekonomi. Delningsekonomin har gjort att det inte längre är lika självklart vem som är företag och vem som är konsument. Därför finns det anledning för dig som tänker hyra, låna eller dela något att tänka på vad som gäller i fråga om försäkringar. Det kan skilja sig åt beroende på om du använder en tjänst eller om du sköter saken helt privat.

Vad händer om något går fel eller om du orsakar skada på någon annans egendom? Till exempel hem- och villaförsäkringar är inte avsedda för uthyrning i någon större omfattning. Och din vanliga bilförsäkring ger ofta ett mycket begränsat skydd om du hyr ut eller lånar ut din bil mot betalning. 

Hyra eller hyra ut en privat bil eller husbil - bilpool

Det blir allt vanligare att privatpersoner hyr eller lånar bilar av varandra, eller delar bilar i en bilpool. Hur gäller då den vanliga bilförsäkringen när du hyr eller hyr ut en bil eller husbil? 

Om du hyr ut din privata bil är det viktigt att tänka på att försäkringsskyddet i din vanliga bilförsäkring normalt är begränsat. Om du bara lånar ut din bil helt tillfälligt så gäller din vanliga bilförsäkring i princip som om det var du själv som körde bilen.

Däremot gäller vanligtvis inte halv- och helförsäkringen när du hyr ut eller lånar ut bilen eller husbilen mot betalning. Information om vilka bolag som tillåter uthyrning av husbilar finns i vår jämförelse av husbilsförsäkringar.

Det finns olika digitala förmedlare där privatpersoner som vill hyra ut, eller vill hyra, kan registrera sig. Både kommunikation och betalning sköts oftast genom uthyrningstjänsten. Dessa tjänster erbjuder också försäkringar som gäller för skador under uthyrningstiden.

Hyra ut din bil

Om du hyr ut din privata bil utan att använda någon app eller tjänst så är försäkringsskyddet begränsat. Anledningen till det är att bilförsäkringar vanligtvis inte gäller när du hyr ut eller lånar ut bilen mot betalning.

Hyra ut din bil på egen hand
Hyra ut din bil via en tjänst

Hyra en privat bil

Om du hyr bil direkt från en privatperson är försäkringsskyddet begränsat. Anledningen till det är att bilens befintliga försäkring normalt inte gäller när ägaren hyr ut eller lånar ut den mot betalning.

Hyra bil direkt från en privatperson
Hyra via en tjänst