Hyra, låna eller dela en lägenhet, bil eller saker

Tjänster och appar som till exempel Airbnb, Hygglo, GoMore, Housecar och Snappcar gör det enkelt för privatpersoner att ingå avtal med varandra. Men svårare att veta vem som är konsument i lagens mening och därmed skyddad av konsumentlagstiftningen.

När privatpersoner hyr eller lånar saker, bilar eller boende av varandra kallas det för delningsekonomi. Delningsekonomin har gjort att det inte längre är lika självklart vem som är företag och vem som är konsument. Därför finns det anledning för dig som tänker hyra, låna eller dela något att tänka på vad som gäller i fråga om försäkringar. Det kan skilja sig åt beroende på om du använder en tjänst eller om du sköter saken helt privat.

Vad händer om något går fel eller om du orsakar skada på någon annans egendom? Till exempel hem- och villaförsäkringar är inte avsedda för uthyrning i någon större omfattning. Och din vanliga bilförsäkring ger ofta ett mycket begränsat skydd om du hyr ut eller lånar ut din bil mot betalning. 

Hyra eller hyra ut en lägenhet, stuga eller hus

Delningsekonomin har fått störst genomslag inom uthyrning av privata bostäder - lägenheter, stugor och villor. Hur gäller försäkringen när du hyr eller hyr ut en bostad?

Det finns olika digitala tjänster där den som vill hyra ut, eller vill hyra, kan registrera sig. Den som vill hyra en privatbostad på semestern kan enkelt söka på en viss stad eller område för att komma i kontakt med en uthyrare.

Både kommunikation och betalning sköts ofta helt via den förmedlande uthyrningstjänsten. En viss procent av det avtalade priset betalas sedan till tjänsten. Den kanske största förmedlaren inom uthyrning av privata bostäder är Airbnb men det finns också en rad andra aktörer.

Hyra ut din bostad själv

Till exempel Airbnb har gjort det enkelt för privatpersoner att få kontakt med varandra när de vill hyra eller hyra ut lägenheter, stugor med mera. Samtidigt har det blivit svårare att veta vem som är  konsument i lagens mening och därför skyddad av konsumentlagstiftningen. Det finns anledning för dig som ska hyra eller hyra ut något att tänka på vad du har för försäkringsskydd.

Om hyresgästen stjäl dina saker
Om hyresgästen skadar dina saker
Om hyresgästen skadar din bostad
Hyresgäst som agerat vårdslöst
Brand och läckage
Svårt att använda ditt rättskydd

Hyra ut din bostad via en tjänst

När du hyr ut via en tjänst kan det ingå någon typ av försäkring som du automatiskt får genom att använda tjänsten. Airbnb erbjuder till exempel en "värdgaranti" och en "värdförsäkring".

Kan ersätta skador på privata ägodelar
Du blir inte försäkringstagare

Hyra bostad privat

Det finns mycket att tänka på när du hyr till exempel en villa eller en lägenhet av en annan privatperson. Du bör alltid ha en hemförsäkring och hyr du under längre tid bör den vara kopplad till den adress där du hyr. Om du hyr via en tjänst så ingår ofta någon typ av försäkring för värden. Airbnb erbjuder till exempel både en värdgaranti och värdförsäkring.

Skriftligt avtal
Om du skadar saker i en hyrd bostad
Om det uppstår en skada i den hyrda bostaden
Hyra via en tjänst