Hyra, låna eller dela en lägenhet, bil eller saker

Tjänster och appar som till exempel Airbnb, Hygglo, GoMore, Housecar och Snappcar gör det enkelt för privatpersoner att ingå avtal med varandra. Men svårare att veta vem som är konsument i lagens mening och därmed skyddad av konsumentlagstiftningen.

När privatpersoner hyr eller lånar saker, bilar eller boende av varandra kallas det för delningsekonomi. Delningsekonomin har gjort att det inte längre är lika självklart vem som är företag och vem som är konsument. Därför finns det anledning för dig som tänker hyra, låna eller dela något att tänka på vad som gäller i fråga om försäkringar. Det kan skilja sig åt beroende på om du använder en tjänst eller om du sköter saken helt privat.

Vad händer om något går fel eller om du orsakar skada på någon annans egendom? Till exempel hem- och villaförsäkringar är inte avsedda för uthyrning i någon större omfattning. Och din vanliga bilförsäkring ger ofta ett mycket begränsat skydd om du hyr ut eller lånar ut din bil mot betalning. 

Hyra eller hyra ut verktyg eller sportutrustning

Försäkringsskyddet ser olika ut beroende på om du hyr ut till exempel verktyg privat eller om du gör det via en tjänst.

Det finns tjänster och andra forum, som bytesbodar, där personer kan låna eller hyra saker som sportutrustning eller verktyg av varandra. Det som hos försäkringsbolagen kallas för lösöre.

Hyra ut saker

Om du hyr ut till exempel din gräsklippare någon enstaka gång och den blir stulen eller går sönder är det i första hand från din egen hemförsäkring du kan få ersättning.

Hyra och låna ut saker själv
Hyra ut saker via en tjänst

Hyra saker

Hyr du till exempel verktyg via en tjänst bör du kontrollera om den du hyr av har en extra försäkring som den personen kan använda om något händer. Försäkringarna täcker sällan alla typer av skador och händelser och du kan tyvärr därför bli ersättningsskyldig även om en försäkring finns.

Hyra och låna saker privat
Hyra och låna saker via en tjänst