Kontanter

Tillgången till kontanter är ett delat ansvar mellan olika aktörer i Sverige. Riksbanken ger ut sedlar och mynt och har ansvar för att försörja Sverige med sedlar och mynt. Riksbanken styr däremot inte över hur mycket kontanter som används i samhället. 

Det är i stället marknaden, alltså banker och andra aktörer inom kontantmarknaden, som har det grundläggande ansvaret för kontanthanteringen. Staten ska övervaka att kontanthanteringen fungerar.

Från politiskt håll uttrycker man det så att alla i samhället bör ha tillgång till betaltjänster, inte specifikt kontanter. I första hand bör marknaden tillhandahålla betaltjänster och staten ska övervaka att det fungerar. Företag, föreningar och privatpersoner ska ha goda möjligheter att göra uttag och insättningar av kontanter.

Läs också Vad säger lagen?

Att tänka på

  • Riksbanken ger ut sedlar och mynt. Banker och andra aktörer ansvarar för kontanthanteringen.
  • Företag kan avtala bort möjligheten att betala kontant - det görs ofta genom att sätta upp en skylt i butiken. 
  • Det är din bank som bestämmer hur mycket kontanter du kan ta ut och sätta in i en automat.
  • Det är Länsstyrelsen som har uppgiften att kartlägga möjigheten att ta ut och sätta in kontanter i länet.  
  • Tar du ut utländsk valuta från svensk automat så är det din bank som sätter kursen - den kan skilja mellan banker

Länsstyrelserna ansvarar för grundläggande betaltjänster

Det är länsstyrelserna som har fått i uppdrag att bevaka om tillgången till vissa grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov. 

Länsstyrelserna kartlägger i det egna länet om medborgarna har möjligheter att sköta sina grundläggande betaltjänster.

Vad är grundläggande betaltjänster

De grundläggande betaltjänster som länsstyrelserna har fått i uppdrag att bevaka är tjänster för att till exempel:

• betala räkningar

• ta ut kontanter

• sätta in dagskassor på bankkonto

Betaltjänster för äldre

Länsstyrelserna ska särskilt uppmärksamma hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Betaltjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning
Post- och telestyrelsen (PTS) stödjer länsstyrelserna

Vanliga frågor

Fick inga pengar i uttagsautomaten men de har dragits från kontot. Vad gör jag?

I vissa fall kan bokade uttag "falla bort" efter några dagar. Ligger transaktionen däremot kvar, så kontakta den bank som har gett ut kortet. Banken gör då en utredning bl.a. genom att kontrollera den s.k. eljournalen från den aktuella uttagsautomaten. Eljournalen visar bl.a. om det har varit något tekniskt fel på automaten vid det aktuella tillfället. Banken ska också ta fram en s.k. avstämningsrapport av vilken det framgår om det exempelvis funnits några överblivna sedlar kvar i automaten vid det aktuella tillfället.

Jag har i god tro växlat in falsk utländsk valuta. Är det mitt eller bankens ansvar?

Banken står inte risken för att de pengar du växlar in är äkta. Visar det sig vid en kontroll att sedlarna är falska är det du som står för förlusten. En falsk sedel får inte användas som betalningsmedel. Det är ett allvarligt brott och den som medvetet gör detta kan dömas till fängelsestraff. Även innehav av falska sedlar är straffbart. Den som upptäcker en falsk sedel ska inte ta emot den. Den som redan tagit emot sedeln ska försöka komma ihåg hur han eller hon kan ha fått den och göra en polisanmälan.