Välja och byta bank

Vill du bara ha ett lönekonto spelar det inte så stor roll vilken bank du väljer, men om du också vill ha ett lån, spara i fonder eller till din pension blir valet viktigare. 

Har du lån kan det spela stor roll vilken långivare du väljer. Om du har stora lån kan en halv procents lägre ränta innebära flera hundralappar i lägre månadskostnad. För att du ska få ett lån kanske banken vill att du ska samla dina affärer i deras bank. Du kan då ofta förhandla dig till bättre villkor på andra tjänster. Annars kan det vara mer fördelaktigt att välja det bästa företaget på respektive område.

Personlig kontakt?

En viktig aspekt för ditt val kan också vara vilken slags service du efterfrågar. Vill du kunna gå till ett bankkontor och prata med någon personligen, eller tycker du att det är bäst och enklast att klara av alla dina affärer via internet? Med enbart internetutbud, eller internet kompletterat med telefontjänster, finns ett större utbud att välja på.

Prissättningen av banktjänster

Det finns inga lagregler om hur mycket betalt en bank eller något annat finansiellt företag får ta för sina tjänster. Prissättningen av banktjänster är fri. Det är du som avgör om tjänsten är prisvärd. Alla priser som banken tillämpar på sina tjänster ska finnas lätt tillgängliga. På vår webbplats har vi en avgiftsjämförelse över banktjänster.
En förutsättning för att banken ska kunna ta ut en avgift för en tjänst är att du har fått information om avgiften i förväg. Denna information kan lämnas till exempel i kontoavtalet eller i en prislista.

Vilka betaltjänster är bäst?

Bankernas betaltjänster skiljer sig åt och det finns ingen lösning som är bäst för alla eftersom alla kunder har olika behov och förutsättningar.
För att välja den lösning som passar dig bäst behöver du se över dina behov, till exempel hur ofta du betalar räkningar, betalar med kort i butik eller gör överföringar mellan olika konton. När du väljer kort är det viktigt att du både jämför kortens egenskaper och pris så att du finner ett som passar dig. 

Betalningar?

Sådant som kan påverka ditt val kan vara tillgång till bankkontor, internetbank, girotjänster och avgifter. Ta också reda på hur lång tid en betalning tar.  Detta framgår vanligtvis av de allmänna villkoren eller av bankens informationsmaterial. Av villkoren framgår i regel också vad som händer om betalningen av någon anledning inte utförs på ett riktigt sätt.

Det är vanligt att banker paketerar vissa tjänster och erbjuder dessa till paketpris. Ofta utgör en betaltjänst en väsentlig del av dessa paketlösningar. Vissa banker har dessutom olika förmånskundsystem där ett betalpaket kan vara avgiftsfritt eller erbjudas till reducerat pris.

Lyssna på Bank- och finanspodden om att byta bank.

Byta bank

Att byta bank för vardagstjänster som lönekonto och betalningar ska inte ta mer än några dagar om den nya banken får alla uppgifter som den behöver.

Rutin för bankbyten
Uppgifter du behöver ta fram
Om du har e-fakturor
E-legitimation
Flera kontohavare på samma konto
Andra tjänster än vardagstjänster

Externa webbplatser

Bankföreningen - byta bank