2022-04-14 Nyhet

Tips: Det här ska du tänka på när du förhandlar om ditt bolån

Flera banker har på kort tid höjt sina annonserade räntor för bolån. Konsumenternas Bank- och finansbyrå får därför många frågor om hur man ska göra - binda sin ränta i ett eller flera år, eller välja tremånadersränta? De som ringer undrar också om banken kan höja räntan efter att förhandlingen är klar?

Den 13 april medverkade Konsumenternas Bank- och finansbyrås chef Kicki Westerståhl i TV4 Nyhetsmorgon. Hon gav tips till konsumenter om vad som kan vara bra att tänka på när det gäller bolån. Här är några av tipsen.

Det går att förhandla om bolån – var bara uppmärksam på om det är räntesatsen eller ränterabatt ni diskuterar

 • Det går ofta att förhandla om räntevillkoren. Var aktiv och ta upp frågan med banken så har du möjlighet att få bättre villkor än deras annonserade ränta, eller listräntan som den också kallas.
 • Om du förhandlat fram en ränta som du förväntar dig ska gälla för ditt bolån, ställ då en konkret fråga om räntelöftet är bindande för banken? Se också till att få löftet skriftligen.
 • Om banken tydligt förklarar att det är en ränterabatt ni diskuterar, förhandla om en så bra ränterabatt som möjligt. Ränterabatten får alltid betydelse även om banken hinner höja räntan tills den dag då lånet betalas ut, eller binds för en ny period.
 • Ofta gäller ränterabatten en viss tid, kanske ett eller två år om du väljer tremånaders bindningstid. Kom ihåg att kontakta banken och förhandla om en ny ränterabatt när perioden går ut.

Se till att du får en skriftlig bekräftelse på allt ni kommit överens om. Om det uppstår en diskussion i efterhand är det viktigt att du ser till att ha ett underlag som visar överenskommelsen.

Ska jag binda räntan eller ska jag välja 3 månaders bindningstid?

Det är viktigt att tänka igenom vad som är viktigt för just dig.

  • Hur känslig är din ekonomi för ränteändringar?
  • Vill du ha flexibilitet och kunna byta bank ganska snabbt?
  • Eller vill du ha förutsebarhet och veta vilken ränta du har under en längre period?
 • Om du väljer tre månaders bindningstid kan du förhållandevis snabbt byta bank utan kostnad. Om du till exempel vet att du ska sälja din bostad inom en snar framtid så är en kort bindningstid att föredra.
 • Har du tremånadersränta är ett sätt att ta höjd för högre räntor att du sätter undan pengar motsvarande en högre räntekostnad, till exempel 3 %-5 %. På så sätt kan du jämna ut variationer i räntan.
 • Det är vanligt att bundna räntor är högre än räntorna för tre månaders bindningstid. Men om du väljer att binda räntan på mellan 1 och 10 år så är fördelen att du exakt vet vad dina bolån kostar under hela bindningstiden. En nackdel är att om du vill lösa ditt lån före bindningstidens slut så kan du få betala en kostnad för det, en så kallad ränteskillnadsersättning.

Är inte banken bunden av sitt erbjudande om en viss ränta?

 • Många som kontaktar oss just nu är missnöjda med att de fått en högre ränta än den de förhandlat med banken om. Det beror på att banken höjt sin annonserade ränta innan bolånet betalades ut, eller konsumentens nya bindningstid börjat.

  Konsumenter har uppfattat det som att de har förhandlat om och avtalat en viss ränta och att banken är bunden av den överenskommelsen. Banken menar å sin sida att de inte förhandlat om en viss ränta utan att förhandlingen handlat om en ränterabatt som sedan gäller i förhållande till den annonserade ränta som gäller vid utbetalningstillfället, eller när lånet binds om.

  I den här situationen blir det en bevisfråga där du som konsument måste visa att det finns en överenskommelse om en viss ränta.

Lyssna på Kicki Westerståhls tips om bolån i TV 4 Nyhetsmorgon.

Jämför boräntor och bankernas snitträntor.

Läs mer om boränta.